Wonderful Copenhagen evaluering

I foråret 2013 blev det besluttet, at igangsætte en ekstern evaluering af Wonderful Copenhagen (WoCo) og Copenhagen Capacity (CopCap). Evalueringen er udarbejdet af COWI.

Rapportens anbefalinger skal medvirke til at kvalificere indholdet i de forestående forhandlinger om nye resultatkontrakter med de to organisationer for 2015-2017.

Evalueringsrapporten konkluderer overordnet set, at begge organisationers strategiske virke lægger sig tæt op at de resultatkontrakter, som er indgået med Vækstforum. Det vurderes således, at der arbejdes målrettet efter organisationernes nuværende strategier og resultatkontrakterne for 2011-2013.

Læs r​apporten her

Redaktør