Faktaark

​Vækstforum Hovedstaden har udarbejdet 8 faktaark der kort indtroducerer Vækstforums arbejde og giver et overblik over de vækstrettede indsatser, der er støttet i perioden 2014-2017

Vækstindsatser og forventede resultater 2014-2017

Vækstforum har i perioden 2014-2017 investeret 315 mio. kr. i en række projekter. Det forventes, at 1340 nye arbejdspladser vil blive skabt, 320 nye iværksættervirksomheder skabes, og at 2500 studerende vil modtage undervisning i iværksætteri. 

Som afslutning på Vækstforum perioden 2014-2017 er der lavet en afrapportering, der gør status over Vækstforum Hovedstadens indsats for at skabe vækst, beskæftigelse og praktikpladser i hovedstadsregionen. Afrapporteringen består af 8 faktaark, der afspejler hvilke aktiviteter og projekter, som er støttet i den seneste vækstforumperiode. 

Vækstforum 2014-2017 faktaark nyhed_Side_2.jpg

Faktaark 1 Overordnet 

Faktaark 2 Grøn Vækst

Faktaark 3 Sund Vækst

Faktaark 4 Kreativ Vækst

Faktaark 5 Smart Vækst

Faktaark 6 Kompetent arbejdskraft

Faktaark 7 Tværregional invisteringer

Faktaark 8 Kommunikation


Redaktør