Vækstforums lovgrundlag

​Danske Regioner understøtter regionernes arbejde med at skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Alle regioner skal nedsætte mindst ét vækstforum. Vækstforummets opgave er at være samlende kraft for erhvervsudviklingen af regionen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Det formelle afsæt for Vækstforums arbejde er Lov om Erhvervsfremme og Regional Udvikling. Det indebærer bl.a., at regionerne og de regionale vækstfora udarbejder en regional vækst- og udviklingsstrategi.

Strategien skal bl.a. skabe sammenhæng mellem vækst, uddannelse og beskæftigelse. Loven udstikker de overordnede rammer for Vækstforums indsats.

Hovedopgaverne for Vækstforum er:

  • Strategi for regional erhvervsudvikling
  • Analyse
  • Projektstøtte

Lov om erhvervsfremme (Retsinformation)

Ændringer i lov om erhvervsfremme fra 23. januar 2014 (Retsinformation)

Strategi ​​​​

Vækstforum udarbejder en samlet erhvervsudviklingsstrategi for regionen. Strategien viser vejen for, hvordan man bedst sikrer vækst og beskæftigelse i regionen. Strategien udarbejdes med udgangspunkt i regionens særlige forhold og rammevilkår. Strategierne udgør samtidig en del af regionernes udviklingsplaner.

Læs mere om den regionale strategi for erhvervsudvikling

Analyse​

Vækstforum overvåger de regionale og lokale vækstvilkår, f.eks. gennem analyser af regionens styrker og særlige udfordringer. Analyserne medvirker til at udpege, hvordan vækstforum skal prioritere sin indsats.

Projektstøtte​

Vækstforum indstiller projekter til at få støtte fra de regionale erhvervsfremmemidler og fra Erhvervs- og Byggestyrelsens EU-strukturfondsmidler.

​​​

Redaktør