Vækstforums arbejdsområde

​Vækstforum Hovedstaden samler regionens vigtigste erhvervspolitiske aktører og investerer i initiativer, der skaber vækst, job og praktikpladser.  

​Vækstforum består af 21 medlemmer og 8 observatører fra erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, kommuner og regionsrådet. Formand er regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen. Se medlemmer her.​

Udmytning af midler

Vækstforum indstiller projekter til medfinansiering​ fra to af EU's Strukturfonde, samt fra regionens egne udviklingsmidler.​

I perioden 2014 - 2020 skal der investeres 342 mio. kr. fra EU's strukturfonde i bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder og kompetenceudvikling af medarbejdere.

Vækstforum indstiller projekter til medfinansiering fra EU's to strukturfondsprogrammer samt regionens erhvervsudviklingsmidler.

Biddrage til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi

I henhold til loven om erhvervsfremme har regionerne og de regionale vækstfora udarbejdet en Regional Vækst- og Udviklingsstrategi. Strategien skal bl.a.​ skabe sammenhæng mellem vækst, uddannelse og beskæftigelse. ​

Vækstforum Hovedstaden blev introduceret da regionerne blev etableret i 2006. Forummet er en hel central mødeplads, til at sikre vækst og erhvervsudvikling i hele regionen, samt at overvåge og analysere vækstvilkår i området

Vækstpartnerskabsaftale og samarbejdsaftaler

Vækstforum hovedstaden indgik i juni 2017 en Vækstpartner
Aftalen mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden indeholder tre overordnede vækstindsatser:

  • Et fælles analysearbejde om fremtidens vækstvilkår i Greater Copenhagen
  • Erhvervsfremme med fokus på effektivitet og kvalitet
  • Et samarbejde om at løse udfordringen med en stigende mangel på digitale kompetencer.
Hele aftalen kan ses her. Initiativerne skal implementeres inden medio 2018.
 
Vækstforum hovedstaden samarbejder med kommuner, regioner og andre interessenter i Greater Copenhagen-samarbejdet. Derfor har Vækstforum Hovedstaden indgået en samarbejdsaftale med Vækstforum Sjælland. De to vækstfora ønsker med aftalen at samarbejde om nye strategiske erhvervssatsninger, som går på tværs af regionsgrænser og tager afsæt i fælles udfordringer.

De to regioner har forskellige styrkepositioner på erhvervsområder, som skal udnyttes til at skabe synergi mellem vækstindsatserne. Region Hovedstaden har især mange innovations- og forskningsmiljøer, som erhvervslivet i begge regioner kan trække på.

Hele aftalen kan ses her.
Redaktør