Midler

​​Vækstforum Hovedstaden indstiller projekter til støtte til regionsrådet og Erhvervsstyrelsen. Midlerne kan både være regionale udviklingsmidler og midler fra EU's to strukturfonde.​​ Der er desuden faste resultatkontrakter med flere aktører.

​​​​​​​

​​Vækstforums initiativer finansieres af regionsrådets midler til erhvervsudvikling og EU-strukturfondsmidler (regional- og socialfondsmidler). I perioden for 2014-2020 råder Vækstforum over en økonomisk ramme på i alt 342 mio. kr. fra de to strukturfondsprogrammer.

Retningslinjer for administration af projekttilskud

Vækstforum og Erhvervsstyrelsen samarbejder om ansøgninger

Vækstforum Hovedstaden samarbejder med Erhvervsstyrelsen om ansøgninger om tilskud fra de to strukturfonde. Indstillingskompetencen og den konkrete prioritering af ansøgninger ligger hos Vækstforums​ medlemmer. Erhvervsstyrelsen følger Vækstforums indstilling, når styrelsen har konstateret, at udvælgelsen og indstillingen af projekter følger alle regler. Det er Erhvervsstyrelsen, der giver tilsagn til godkendte projekter.​

Resultatkontrakter

Vækstforum Hovedstaden har godkendt en resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen som regional erhvervsfremmeoperatør inden for turisme.

Vækstforum Hovedstaden har godkendt en resultatkontrakt med Copenhagen Capacity om tiltrækning af internationale investeringer og talenter. 

Dermed er Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity udførende på Region Hovedstadens turisme- og erhvervsfremmesatsning. 

Resultatkontakterne opererer med et årligt basistilskud og tilkøb af strategiske projekter. De indeværende resultatkontrakter er godkendt for perioden 2015-2017 med mulighed for forlængelse i 2018.

  

Vækstforum Hovedstaden har godkendt en tre-årig resultatkontrakt med Design Society. Design Society har til formål at fremme design, mode og relaterede kreative erhverv med henblik på at styrke væksten, markedsføre Region Hovedstaden og Danmark. Fonden skal bidrage til at samle og koordinere vækstindsatsten for design og mode. Resultatkontakten opererer med en årlig bevilling fra Vækstforum Hovedstaden. Den indeværende resultatkontrakt er godkendt for perioden 2015-2017.

Vækstforum Hovedstaden har godkendt en to-årig resultatkontrakt med Copenhagen Film Fund. Copenhagen Film Fund har til formål at sikre tiltrækning af og funde større danske og internationale film- og tv-produktioner, og gennem den funding brande og profilere Greater Copenhagen internt i branchen som filmvenlig region, og eksternt som en turistdestination. Resultatkontrakten opererer med en årlig bevilling fra Region Hovedstaden. Den indeværende resultatkontrakt er godkendt for perioden 2016-2017.  


Redaktør