Strategi

​Regionens strategi for vækst og udvikling er retningsgivende, når Vækstforum udpeger projekter og initiativer, der kan medfinansieres med regionale midler og midler fra EU's strukturfonde.​ 

Regional strategi for vækst og udvikling​​

Regionens Vækst- og Udviklingsstrategi "Copenhagen - hele Danmarks hovedstad"​ (ReVUS) peger på to rammevilkår og fire strategiske vækst​temaer, som den fremtidige vækst og udvikling i regionen skal bygges på. De to rammevilkår er "effektiv og bæredygtig mobilitet" og " kompetent arbejdskraft og internationalisering". De fire væksttemaer er  sund, grøn, kreativ og smart vækst. 

​På baggrund af erhvervsudviklingsstrategien udpeger Vækstforum løbende initiativer og projekter, som kan støttes med regionale midler og EU-strukturfondsmidler.

Regionens Vækst- og Udviklingsstrategi (PDF)​

Se handlingsplan 2017 - 2018 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) 

Læs mere om strategien på Region Hovedstadens hjemmeside

Fakta om strategien

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er en lovbunden opgave og er vedtaget af regionsrådet med inddragelse af Vækstforum Hovedstaden. Strategien redegør for den fremtidige udvikling i hovedstadsregionen og indeholder derfor både vækstrettede og udviklingsrettede dele. Strategien bygger på dialog med politikere, kommuner, virksomheder, organisationer, videninstitutioner og borgere. ​​

Redaktør