FUEL

​Målet med projektet er at få bugt med én af Region Hovedstadens helt store udfordringer. FUEL arbejder for at skaffe mere faglært arbejdskraft til virksomhederne ved at sikre, at flere unge vælger at begynde på- og gennemfører en erhvervsuddannelse.

Tværgående samarbejde er vejen frem

FUEL er et 3-årigt socialfondsprojekt, som faciliterer tværgående samarbejder ved at samle de centrale parter: uddannelsesinstitutioner, kommuner, erhvervsaktører og virksomheder. Samarbejdet på tværs skal sikre, at flere unge søger og ikke mindst gennemfører en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, hvilket skal medføre at virksomhederne i sidste ende får den nødvendige adgang til faglært arbejdskraft.

 

FUEL står for Før, Under og Efter Læringsmiljøer

Projektet fokuserer blandt andet på praktikpladsgaranti og forpligtende samarbejde mellem grundskole, erhvervsuddannelser og virksomheder. Derudover iværksætter FUEL en række aktiviteter, der tilsammen skal støtte op om elevernes valg- og læringsprocesser, der finder sted i de tre faser i elevernes liv: Før valg af uddannelse, under uddannelse og efter gennemførelse af grundforløbet. Og ikke mindst i overgangene ind imellem.

 

Her kan du læse mere om FUEL

 

Baggrund for indsatsen

Der er en faldende søgning til erhvervsuddannelserne, og en lav fuldførelsesprocent. Derudover er der ubalance mellem udbud og efterspørgsel i elevernes søgning, og virksomhedernes udbud af uddannelsespladser. FUEL-projektet kan bidrage til at gøre op med dette negative mønster ved at tilbyde en nytænkende og helhedsorienterede indsats. FUEL's dagsorden adresserer Region Hovedstadens mål om at få 30 % unge til at søge EUD i 2025, og målet om at sikre virksomhedernes adgang til faglært arbejdskraft. Samtidig skal projektet yderligere bidrage til, at unges livskvalitet styrkes qua at de unge får en solid uddannelse, hvor der er udsigt til et godt job.

Initiativet er tænkt som et supplement til Region Hovedstadens eksisterende store satsninger Copenhagen SKILLS og forældrekampagnen 'Dit barns fremtid'.

 

Konkrete mål for projektet

Det forventes, at der ved udgangen af projektet i 2020 er skabt 205 nye praktikpladser, samtidig med at 314 flere elever har valgt at starte på en erhvervsuddannelse, og 193 flere elever gennemfører en EUD.

Første del af aktiviteterne starter på Campus Frederikssund, men også andre kommuner i regionen vil få glæde af arbejdet. Blandt andet vil der være aktiviteter på Frederiksberg, i Hillerød, Ballerup og Lyngby, hvor erhvervsskolerne også har afdelinger. Den interne læring, som projektets partnere vil opnå i løbet at de tre år, projektet varer, skal sikre, at der fremadrettet forsat bliver arbejdet med videndeling og læring om fælles løsninger, der kan udbredes til andre kommuner.

 

 Partnere

FUEL projektet gennemføres af følgende seks partnere: Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv (FE) og fire erhvervsskoler TEC, SOPU, Esnord og Knord.

 

Projektleder

Heidi Normann Jakobsen

hnjak@frederikssund.dk 

29 29 31 75

 

Støtte

Den samlede støtte som projektet har modtaget, er i alt 13 mio. kr.

EU's socialfondsmidler har støttet med 9,3 mio. kr.  og de regionale erhvervsudviklingsmidler har støttet med 3,7 mio. kr.

Redaktør