Restart – kompetenceforsyning til virksomheder i Hovedstaden

​Den stigende mangel på arbejdskraft i regionen betyder tab af ordrer og begrænser virksomhedernes vækst i regionen. Projektet tager udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov for kompetencer.

’Faglært til vækst’

I efteråret 2016 afholdt regionen en række rundbordssamtaler ”Faglært til vækst”, hvor centrale aktører bl.a. drøftede mulige indsatser, der kan sikre et bedre match mellem kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel inden for faglært arbejdskraft. Projektet er et direkte resultat af de strategiske rundbordssamtaler.

Formålet med projektet er at give nøglemedarbejdere et uddannelsesløft inden for følgende områder med mangel på faglært arbejdskraft; industri, service og bygge-og anlæg.

Projektets Aktiviteter

1: Rekruttering af virksomhedsnetværk og identifikation af kompetencebehov
2: Udarbejdelse af kompetenceforsyningsplaner og tilpasning af uddannelsesforløb
3: Rekruttering af medarbejdere i virksomhederne
4: Rekruttering af ledige deltagere
5: Gennemførsel af behovsspecifikke uddannelsesforløb
6. Forankring af projektets resultater og pointer

Mål for projektet

Som følge af projektet forventes det, at 500 personer har fuldført en erhvervsuddannelse under forløbet, 500 gennemfører en erhvervsuddannelse efter projektets afslutning. Derudover vil 10 personer kommer til at gennemføre en  videregående uddannelse under projektet forløb, og 50 personer vil gennemføre en videregående uddannelse efter projektets afslutning. Hertil kommer en sideeffekt i form af ca. 1.000 ufaglærte, som henvises til relevante AMU-kurser eller enkeltfag med mulighed for at blive ”super-ufaglærte” samt en stor gruppe faglærte medarbejdere (op mod 500), som vil få specialiserede kompetencer, som virksomhederne har brug.


Involvering af virksomheder og jobcentre

Fremfor at opsøge virksomhederne en for en vil konsulenter fra projektpartnerne arbejde med 25 virksomhedsnetværk. Netværkenes kompetencebehov identificeres, og der udarbejdes en kompetenceforsyningsplan for de enkelte virksomheder.
Denne plan kan virksomhederne iværksætte umiddelbart i deres planlægning af hvilke medarbejdere, der skal uddannes og til hvad. Konsulenterne sørger for at koordinere mellem de udpegede medarbejdere og de skoler, der skal udarbejde en realkompetencevurdering.
Jobcentrene i Region Hovedstaden involveres ligeledes, så ledige også kan få gavn af de uddannelsesløft, der igangsættes.

Målgruppe

Ansatte og virksomheder inden for 25 virksomhedsnetværk. Der er især fokus på industri, service og bygge- og anlæg. Projektet ønsker at rekruttere ca. 300 ledige til projektet.

Projektets ejer

NEXT Uddannelse København.

Projektleder:
Jane Kolding
Mob. 21708102
jako@nextkbh.dk
 

Støtte

Restart har modtaget støtte fra EU's socialfondsmidler på 14.240.909 kr. og 5.997.217 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Redaktør