Fremtidens Maritime Håndværker

​Projektet sikrer femtidens arbejdskraft og kompetencer til den maritime sektor, bl.a. rederier og havne.

​Den maritime sektor udgør én af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige positioner, som dækker over en lang række virksomheder indenfor forskellige relaterede brancher. Det er brancher som rederier, værfter, havne, udstyrsproducenter og offshore-virksomheder. 

Branchen står samlet set for ca. en fjerdedel af den samlede danske eksport og en tiendedel af den samlede danske produktion. Derudover beskæftiger den omkring 115.000 personer.


Attraktivt at tage en maritim erhvervsuddannelse

Lige som den generelle tendens i samfundet, hvor der er en mangel på faglærte, vil den maritime branche også blive hårdt ramt i fremtiden, da de erhvervsuddannede udgør over 40 pct. af de beskæftigede. Projektets mål om at skabe en større interesse for maritime erhvervsuddannelser er derfor helt central for at sikre konkurrenceevnen i Region Hovedstadens maritime virksomheder.  

”Med Fremtidens Maritime Håndværker har vi et kæmpe arbejde med at gøre det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse, og meget gerne med en maritim toning. Der skal gøres op med den lavere status erhvervsuddannelserne har haft samt ideen om, at erhvervsuddannelserne er et sted for dem der ikke er ’kloge’ nok til gymnasiet”, siger Thomas Rindel, projektleder. 

Nye uddannelsesforløb og flere praktikpladser

​Konkret vil projektet arbejde med at øge udbuddet af arbejdskraft og kompetenceniveauet i den maritime sektor, gennem tre indsatsområder:

  • Mere målrettede erhvervsuddannelser til de maritime erhverv, gennem udvikling af over 40 nye maritime uddannelsesforløb.
  • Tiltrækning af flere og dygtigere elever til de maritime erhvervsuddannelser, deriblandt over 300 nyuddannede maritime håndværkere. 
  • Oprettelse af 200 flere praktikpladser i maritime virksomheder

I et større perspektiv skal det være med til at fastholde en stærk og konkurrencedygtig maritim klynge i Region Hovedstaden, som med viden og kompetencer kan måle sig med de bedste internationale maritime klynger.

​Mere om Fremtidens Maritime Håndværker

Vil du vide mere om projektet, herunder mulighederne for din deltagelse og involvering i projektet, så kontakt projektleder fra Europas Maritime Udviklingscenter Thomas Rindel  på  +45 25 94 44 23 eller tri@mdc.center.


Læs mere om projektet og dets partnere på www.maritimhåndværker.dk

Projektet løber fra 2015 til slutningen af 2017. Projektet har et samlet budget på 19 mio. kr., hvoraf Vækstforum Hovedstaden har medfinansieret 3,4 mio. kr. via de regionale erhvervsudviklingsmidler samt 9,5 mio. kr. via EU strukturfondsmidler.​

Redaktør