Vækst gennem udenlandske højtuddannede

Initiativet ”Vækst gennem udenlandske højtuddannede” samler Greater Copenhagen om at tiltrække og fastholde udenlandske talenter, der kan styrke den internationale konkurrenceevne hos regionens virksomheder.
​Danske virksomheder, særligt de små og mellemstore, har svært ved at skaffe medarbejdere med naturvidenskabelige, tekniske og globale ekspertkompetencer. Det gør det vanskeligt at tiltrække og fastholde videntunge virksomheder, fordi de typisk placerer sig der, hvor de kan skaffe medarbejdere.

Nu samler initiativet ”Vækst gennem udenlandske højtuddannede” Greater Copenhagens talentaktører om en række indsatser, der frem til 2018 skal udvikle og forbedre regionens evne til at tiltrække og fastholde udenlandske talenter.

 

​​Et attraktivt sted at gøre karriere

​”Greater Copenhagen Talent Attraction sigter direkte på at hjælpe de danske virksomheder, hvis vækst bliver bremset på grund af mangel på medarbejderkompetencer. Indsatsen er derfor rettet mod at tiltrække og fastholde de udenlandske højtuddannede, som virksomhederne helt konkret efterspørger”, fortæller Nikolaj Lubanski, Talent Director i Copenhagen Capacity.

Der er to hovedspor i initiativet, matchmaking og tiltrækning.

1. Matchmaking mellem studerende og virksomheder
Udenlandske studerende på danske universiteter skal gennemføre et uddannelsesforløb, der klæder dem på til at tage job i danske virksomheder. Derudover skal matchmaking sætte de studerende i kontakt med netop de virksomheder, der efterspørger deres kompetencer. 

2. Tiltrækning af udenlandske højtuddannede
Udenlandske højtuddannede med kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspørger, skal tiltrækkes og ansættes i danske virksomheder. Det skal ske ved målrettet at vise Danmark og Greater Copenhagen som et attraktivt sted at gøre karriere for udvalgte faggrupper i udlandet.

​Værdiskabelse på 600 millioner kroner 

Målet er, at 10.000 internationale højtuddannede stifter bekendtskab med muligheden for at gøre karriere i Greater Copenhagen. Mindst 400 af dem skal ansættes som nye fuldtidsmedarbejdere i danske vækstvirksomheder. Det vil ifølge Dansk Industris (DI) beregninger skabe en årlig samfundsmæssig værdiskabelse svarende til 600 millioner kroner.

Mere om Vækst gennem udenlandske højtuddannede

​Copenhagen Capacity er overordnet ansvarlig for initiativet.

Initiativets samlede budget er på 29 millioner kroner. Vækstforum Hovedstaden har bidraget med 14,5 mio. kr. via EU's strukturfondsmidler. 

De internationale tiltrækningsforløb bliver gennemført i partnerskab med Dansk Industri, erhvervsklynge-organisationerne CLEAN og Medicon Valley Alliance samt 100 virksomheder i Greater Copenhagen. 

Kompetenceløftet af de internationale studerende sker i partnerskab med International House Copenhagen og Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet.

Kontakt

Kontakt Talent Director Nikolaj Lubanski på e-mail: nl@copcap.com eller telefon:  22 16 15 11.

Redaktør