Vækstrettet Kompetenceudvikling

Programmet giver lederne i ambitiøse små- og mellem​store vækstvirksomheder ​mulighed for at skærpe deres kompetencer og der igennem løfte virksomhedens resultater. ​

​​Over halvdelen af danske virksomhedsledere bruger for meget tid på driftsopgaver. Samtidig har tæt på halvdelen af lederne ikke tid til målrettet strategisk udvikling af deres virksomhed. 

Vækstrettet kompetenceudvikling er et skræddersyet udviklingsprogram til ledere i de mest ambitiøse vækstvirksomheder. 

​Skræddersyet udvikling

Vækstrettet kompetenceudvikling giver lederne mulighed for at skærpe deres kompetencer og derigennem løfte virksomhedens resultater. En styrket ledelse skaber nemlig de bedste rammer for vækst.

"I Vækstrettet kompetenceudvikling kortlægger vi virksomhedsledernes nuværende kompetenceniveau og giver dem blik for deres udviklingsmuligheder. En udfordring for mange ledere er, at de bruger tiden på daglig drift snarere end udvikling af virksomheden. For at bruge et billede fra fodbolden: som direktør skal d​u ikke kun spille med inde på banen, men i højere grad stå på sidelinjen og være en strategisk coach for hele virksomheden. Erfaringen er nemlig, at det får hele holdet til at spille bedre og gør virksomheden i stand til at frigøre sit fulde vækstpotentiale.", siger Peter Bøgkjær, projektleder​.

I første omgang fokuseres der på at afklare, hvilke ledelsesmæssige kompetencer og færdigheder der mangler i den enkelte virksomhed i forhold til at kunne skabe den ønskede vækst. Det handler bl.a. om at sikre, at denne indsigt omsættes til konkrete handlinger. 

I anden omgang vil der være behov for at kortlægge kompetencer og efterfølgende udvikle kompetencer blandt de øvrige medarbejdere i virksomheden. De skal være afstemt efter den enkelte virksomheds vækstplaner og mål. På den måde er der en direkte rød tråd mellem vækstplanen i den enkelte SMV og de efteruddannelsesprogrammer, den enkelte medarbejder deltager i.

Det hele munder ud i en konkret vækstplan for virksomheden for at sikre forankring og eksekvering.

Flere nye arbejdspladser

Vækstrettet kompetenceudvikling har som mål at styrke ledelseskompetencerne i op mod 100 virksomheder. Programmet sigter mod at skabe følgende effekter over en 2-årig periode: 200 nye arbejdspladser og 40 % flere højvækstvirksomheder blandt deltagerne.

Målgruppen er:
  • Danskejede virksomheder med 10-100 ansatte
  • Ejerledere og adm. direktør
  • Firmaadresse i Hovedstadsregionen​

Om programmet

Vækstrettet Kompetenceudvikling gennemføres af Væksthus Hovedstadsregionen fra 2015 til2017 i samarbejde med Håndværksrådet. 

Programmet har et samlet budget på 29 mio. kr., hvor af Vækstforum Hovedstaden har medfinansieret projektet med 14,5 mio. kr. fra EU's Regionalfond.​

Kontakt

Hvis du vil vide mere om programmet, er du velkommen til at kontakte projektleder Peter Bøgkjær på pbo@vhhr.dk 


Redaktør