Europas grønne region: Innovation på vandområdet

​Når mindre virksomheder får direkte adgang til den nyeste forskning relateret til vandområdet, kan de skabe nye smarte løsninger til gavn for væksten, beskæftigelsen og klimaet.

Der er et stort behov og et voksende marked for bæredygtige avancerede teknologiske løsninger relateret til vandområdet både nationalt og internationalt. Ved en fokuseret indsats omkring styrket innovation inden for vandområdet kan der både skabes vækst i erhvervet og en bæredygtig udvikling af vandsektoren.

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) arbejder ofte med koncepter, der kan skabe innovative løsninger på vandområdet. Men de har ikke altid selv innovationskompetence til at nå i mål og mangler netværk og midler til den nødvendige faglige sparring.  

Viden fra forskning til virksomhed

I projektet bliver SMV’er matchet med forskere fra DTU, hvorefter de i fællesskab definerer og gennemførerspecifikke innovationsforløb, der biddrager til SMV’ens produktudvikling. Herigennem får SMV’en adgang til viden og aktuel forskning på området. 

Igennem de nye løsninger vil projektet bidrage til den grønne omstilling, der skal føre til vækst og nye job i Region Hovedstadens SMV’er. Samtidig kan de nye løsninger føre til et mindre forbrug af energi og ressourcer og en mindre CO2-udledning.

​Mere om projektet

Projektet løber i perioden 1. august 2015 - 31. juli 2018. Projektet har et samlet budget på 15,4 mio. kr. - heraf 3,1 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler og 7,7 mio. kr. fra EU’s Regionalfond via Vækstforum Hovedstaden.
 

Minimum 24 SMV’er vil indgå i innovationsforløb, hvoraf minimum 20 SMV’er forventes efterfølgende at markedsintroducere nye produkter. 

Projektet forkortes i daglig tale til projektets nøgleord: ’VIS, Vand Innovation SMV’er’ 

Projektet er forankret i centeret Water DTU, der samler DTU’s ekspertise på vandområdet på tværs af DTU’s institutter. Øvrige partnere er CLEAN, Scion DTU og Symbion.

Du kan læse mere om projektet på DTU' hjemmeside www.water.dtu.dk/vis

Kontakt

Projektleder ​Viggo Aaberg Kærn, Water DTU
Mail: viak@dtu.dk
Tlf.: 24921772

Redaktør