Bæredygtig Bundlinje

​Fokus på grønne forretningsmodeller kan hjælpe mindre virksomheder med at udvikle innovative og bæredygtige produkter og services. Det skaber grønne løsninger og giver effekt på virksomhedernes bundlinje.  

Projektet Bæredygtig Bundlinje støtter udviklingen af grønne forretningsmodeller. De deltagende virksomheder får hjælp til at skabe innovativ og bæredygtig udvikling af både produkter og services. 
Ca. 100 s​må og mellemstore virksomheder fra Region Hovedstaden skal deltage i projektet. 

Grøn udvikling, der kan ses på bundlinjen

I Bæredygtig Bundlinje får virksomheder konkrete input til, hvad de kan gøre for at blive mere effektive i deres forbrug af energi og ressourcer. De får også sparring i forhold til, hvordan de får en større omsætning og øget konkurrenceevne. Det skaber vækst og kan ses på virksomhedernes bundlinje. 

De deltagende virksomheder bliver tilbudt et forløb, der tager udgangspunkt i deres ressourcer og markedssituation. 

Screenede virksomheder får tilbudt strukturerede forløb. De strukturerede forløb indeholder: 
Behovsafdækning
Afklaring af mulige forretningsmodeller
Konsulentbistand og processtøtte.


​Et handlingsorienteret projekt

 Projektet gennemføres i samspil mellem flere parter. En af dem er Allerød Kommune:

”Netop det, at projektet er konkret og handlingsorienteret, er vigtigt for virksomhederne. At de samtidig kan se en direkte effekt på bundlinjen gør projektet super attraktivt”, fortæller Jørgen Johansen, borgmester i Allerød Kommune.

”Jeg tror, at den grønne dagsorden skal løftes i fællesskab på tværs af det offentlige og private. I Allerød har vi allerede rigtig gode erfaringer med virksomhedssamarbejde gennem Carbon20 projektet. De erfaringer kan vi bruge og bygge videre på i Bæredygtig Bundlinje,” fortsætter Jørgen Johansen.

Den viden, der opbygges i projektet, vil blive delt med de resterende kommuner i hovedstadsregionen. 

​Erfaringer fra Carbon 20

Projektet Bæredygtig Bundlinje bygger videre på erfaringer fra tidligere. I projektet Green Cities-projektet Carbon 20 samarbejdede syv kommuner, to universiteter, en række energirådgivere og energiselskaber med 119 små og mellemstore virksomheder om at skabe CO2-besparelser. 

Fra 2010-2013 lykkedes det projektet at opnå en gennemsnitsbesparelse på 22 procent CO2.  Virksomhederne i Carbon 20 arbejdede med alt lige fra klimamad til vejbrønde og medarbejdertransport. 

Blandt de mest populære tiltag var bl.a. isolering af bygninger, temperaturregulering af serverum og opsætning af LED-belysning. 

Mere om Bæredygtig Bundlinje

Projektets samlede budget er på 26,5 millioner kroner, hvoraf EU’s Regionalfond og Region Hovedstaden støtter projektet med cirka 17 millioner via Vækstforum Hovedstaden. 

Projektet løber fra oktober 2015 – august 2018 

​Kontakt 

Gate 21 står for projektledelsen af Bæredygtig Bundlinje.

Programleder er Lone Kelstrup. Mail: lone-kelstrup@gate21.dk 

Partnere

Aktiviteterne gennemføres i et samspil mellem Københavns Kommune, Fredensborg Kommune, Allerød Kommune, Frederikssund Erhverv, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aalborg Universitet (AAU's campus i København) og Gate 21. 

Ud over virksomhederne samarbejder projektet med Symbiose Center Kalundborg, Håndværksrådet, Væksthus Hovedstadsregionen samt Gribskov og Furesø Kommune. 

Redaktør