Grøn vækst

​I 2050 vil hovedstadsregionen være verdens første metropolregion med et fossilfrit energi- og transportsystem. Greater Copenhagen har allerede en unik international styrkeposition som foregangsregion inden for grøn omstilling. Regionens virksomheder og universiteter skal fortsat være førende i udviklingen af grønne løsninger, der skaber job, vækst og øget livskvalitet.​