Grøn vækst via grønne forretningsmodeller

​​Virksomheder med et grønt vækstpotentiale rådgives i at skabe vækst og job ved at gøre det grønne til en god forretning.

Grøn vækst via grønne forretningsmodeller skal være med til at sikre, at flere virksomheder i Region Hovedstaden kommer med ombord i udviklingen og gør ’det grønne’ til en god forretning. 


Foto: Wonderful Copenhagen Mediacenter

Grøn omstilling handler både om virksomhedens egen grønne omstilling og om at bidrage til kundernes grønne omstilling. Det kan f.eks. være via cirkulær økonomi eller smart og bæredygtigt byggeri.​

Projektet tilbyder finansiering, rådgivning og netværk – sigtet er bedre konkurrenceevne og øget indtjening for den enkelte virksomhed.

​Et vigtigt konkurrenceparameter

Grøn vækst via grønne forretningsmodeller indeholder både fokuserede kollektive forløb og én-til-én rådgivning, som bygger på de bedste erfaringer fra tilsvarende projekter.

”Deltagerne kommer fra mange forskellige brancher og sektorer, men oplever alle, at de for at fastholde og styrke deres markedsposition kan bruge det grønne som et bærende konkurrenceparametre. Sammen med dygtige rådgivere hjælper vi virksomhederne med at nå det mål”, siger projektleder Dan Boding-Jensen fra Væksthus Hovedstaden.​

​Rådgivning og netværk​

Programmet består dels af et intensivt rådgivningsforløb med feltets bedste rådgivere og eksperter, dels netværksdannelse mellem deltagerne og ikke mindst adgang til sparring med succesfulde serieiværksættere.

Der bliver i alt udvalgt otte virksomheder til tre hold, som hver bliver tilbudt et otte måneders forløb med det formål at udvikle og teste en grøn forretningsmodel.

Hvad er en grøn forretningsmodel?

Projektet er målrettet virksomheder i Region Hovedstaden med mindst 5 ansatte. Virksomhederne skal have et uudnyttet vækstpotentiale i voksende grønne markeder.

Læs om fem eksempler på forretningsmodeller med grønt vækstpotentiale (PDF):


​Målet er, at 24 virksomheder skal skabe 355 nye job og en få en meromsætning på 350 mio. kr.

​Mere om projektet​

Grøn vækst via grønne forretningsmodeller gennemføres fra 2015-18. 
Det samlede budget er på 14 mio. kr.,  hvora​f 2,1 mio. kr. er regionale midler og 7 mio. kr. er EU-strukturfondsmidler​ via Vækstforum Hovedstaden.​

Kontakt

Hvis du vil vide mere om programmet, er du velkommen til at kontakte projektleder Dan Boding-Jensen på dbj@vhhr.dk 

Redaktør