PowerlabDK

​​PowerlabDK stiller førsteklasses eksperimentale faciliteter til rådighed for virksomheder, forskere og studerende til fremme for den teknologiske udvikling inden for el og energi. Projektet medvirker derved til udviklingen af fremtidens energisystem, som er baseret på sol-, vand- og vindenergi, ​til gavn for vækst og miljø i Danmark.

PowerLabDK spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, hvor teknologi til fremtidens energisystem skal udvikles, testes og demonstreres. 

Projektet råder over internationalt førende, eksperimentale faciliteter i alle størrelsesordener inden for el og energi. 

Brugerne er danske og udenlandske forskere, studerende og medarbejdere fra offentlige institutioner samt store og små virksomheder i energiindustrien.
 Foto: Torben Nielsen

Alle, der arbejder med el og energi, kan få adgang til de unikke faciliteter. Deri ligger netop PowerlabDK's styrke: 


 "Vi bringer virksomheder, forskere og studerende sammen i et innovativt miljø, hvor vi kan udvikle og afprøve teknologier, der er nødvendige for den grønne omstilling," siger Jacob Østergaard, professor i elektroteknologi og leder af PowerlabDK.

Derved støtter PowerlabDK den banebrydende forskning og teknologiske udvikling, som i fremtiden skal skabe arbejdspladser og vækst i Danmark ved at imødekomme industriens og samfundets behov for et driftssikkert, omkostningseffektivt og bæredygtigt energisystem.


​Foto: Torben Nielsen

Case: Elbiler kan nu bidrage til Danmarks elforsyning


Det har længe været diskuteret, hvilken rolle elbilen kan spille i fremtidens energisystem. Forskere har udviklet prototyper, hvor bilens batteri kan oplades via elnettet og fungere som et lokalt lager for strøm fra sol-, vand- og vindenergi, der ellers ikke kan opbevares og derfor går til spilde ved overproduktion.

Men særligt muligheden for at kunne aflade batteriet og føre strøm tilbage i elnettet, når bilen ikke er i brug, også kaldet Vehicle-to-Grid, er en egenskab, som forøger bilernes potentiale i forhold til at blive en del af et økonomisk og stabilt elsystem, som i høj grad benytter vedvarende energi.


Foto: Torben Nielsen

Før nu har det ikke været muligt at udnytte dette potentiale i masseproducerede elbiler, da den nødvendige teknologi til at levere strømmen tilbage til elnettet ikke har været til stede i biler og ladestandere.

Det er derfor et stort gennembrud, at folkene bag Nikola-projektet i slutningen af oktober 2015 i PowerlabsDK's EV-laboratorium kunne demonstrere, at teknologien i Nissan Leaf elbiler virker og er klar til at indgå i fremtidens intelligente og bæredygtige elsystem i Danmark, det såkaldte Smart Grid. Nikola-projektet er et samarbejde mellem Nissan, Endesa, NUVVE, EURISCO, SEAS-NVE og Danmarks Tekniske Universitet.​

Mere om PowerlabDK


Projektperioden er 1. januar 2010 – 31. december 2015 (fortsætter herefter)

Projektet har et budget på  i alt 134,8 mio.​, hvoraf 2,8 mio. er medfinansieret via Vækstforum Hovedstaden.

PowerLabDK er et GreenLab under Energistyrelsen, som er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Faciliteterne består af specialiserede laboratorier med avanceret måleudstyr. F.eks. tester man vindmøllevingers tolerance overfor lynnedslag i PowerlabDK's højspændingshal.

Desuden stiller PowerlabDK elbiler, solceller og vindmøller og testhuse til rådighed for forsøg. Ligesom Bornholms husstande deltager i forsøg, der kan observeres og måles på fra Powerlabs kontrolrum på DanmarksTekniske Universitet(DTU) i Lyngby.

Forsøgsmulighederne spænder altså fra laboratorieskala på DTU i Lyngby og Ballerup over stor (1:10) skala på Risø DTU til fuld skala i form af Østkrafts elnet på Bornholm. Det er muligt at benytte faciliteterne på egen hånd eller tilkøbe teknisk og videnskabelig assistance.

Læs mere på www.powerlab.dk 

Kontakt

Jacob Østergaard, professor og centerleder
PowerlabDK, Center for EL og Energi, Institut for Elektroteknologi, DTU
Mail: joe@elektro.dtu.dk
Telefon: 45 25 35 01 / mobil: 25 13 05 01

Per Munch Jakobsen, gruppeleder
Teknisk afdeling, Center for El og Energi, Institut for Elektroteknologi, DTU
Mail: pmja@elektro.dtu.dk
Telefon : 46774985 / mobil: 23 65 22 14

​ 
Redaktør