Den Kreative og Kompetente Madscene

Indsatsen skal bidrage til at skabe arbejdspladser og nye vækstmuligheder for Greater Copenhagens fødevarevirksomheder

​Den Kreative og Kompetente Madscene er et kompetenceudviklingsprojekt, støttet af EU’s Socialfond, der har fokus på øget vækst- og på at skabe flere arbejdspladser. Indsatsen skal bidrage til at skabe arbejdspladserog til at skabe et erhvervsklima for madvirksomheder og bidrage til nye vækstmuligheder ved at skabe bedre sammenhænge i Greater Copenhagen.

Gennem projektet tilbydes en række forskellige udviklingsforløb, der har til formål at styrke de kompetencer, projektets virksomheder har brug for, for at skabe fortsat vækst og nye jobs.

Målgruppe

Målgruppen er fødevarebranchens små- og mellemstore virksomheder, og projektet tilbyder forløb til hele værdikæden – der er noget for alle lige fra producenter af eksempelvis ost, øl og pølse til restauranter, hoteller, streetfood og lignende.

Vækst gennem bæredygtige fødevarer

Den udvikling, der har fundet sted i Greater Copenhagen over de seneste 10-15 år inden for fødevareindustrien, danner baggrund for projektets eksistens. På trods af at vi i København er internationalt anerkendt for vores madby, er der stadig mulighed for forbedring på flere punkter. Den Kreative og Kompetente Madscene sætter fokus på vækst gennem nøgleord som økologi, bæredygtighed, værdikædeinnovation og udvikling.

Den Kreative og Kompetente Madscene understøtter samtidig Region Hovedstadens position som en af de regioner i verden, der for alvor har fået sat gang i hjulene omkring økologi og bæredygtighed i fødevareindustrien.

Via målrettede forløb skal projektet sikre det kompetenceløft, der er nødvendigt for at lave en bæredygtig omstilling. De deltagende virksomheder bl.a. bliver undervist i viden om økologisk omlægning, madspild, og om de økologiske køkkenprincipper.

Indsatsen består af en række forløb for grupper af medarbejdere og ledere i virksomheder, som via sparring og rådgivning skal få styrket deres kompetencer inden for salg, udvikling, økologi og/eller bæredygtighed. På den måde øges virksomhedernes mulighed for at skabe vækst og øget beskæftigelse.

Ydermere har projektet fokus på at optimere forholdene for det allerede dynamiske iværksættermiljø, så der kommer endnu flere vækst-iværksættere på den københavnske madscene, da det igen vil skabe øgede jobmuligheder.

Partnere

Projektet er et samarbejde mellem Food organisation of Denmark (FOOD), Københavns Madhus, Hotel – og Restaurantskolen (HRS) og Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF).

Støtte

Projektet har modtaget 8,9 mio. kr. fra EU's Socialfond og 5,4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. 

Redaktør