Growing Food CPH

​Programmet skal ruste fødevareiværksættervirksomheder i Region Hovedstaden til at kunne bevæge sig fra idé til kommercialisering.  Growing Food CPH adresserer samtidig Region Hovedstadens ønske om et tættere samspil mellem de små og de store virksomheder, som skal sikre internationalisering og adgang til udenlandske markeder.

Acceleratorprogram for fødevare- og fødevaretech-iværksættere 

Growing Food CPH er et Acceleratorprogram, der skal styrke fødevareiværksættere ved at hjælpe med at professionalisere deres forretningskoncept.

Projektansvarlig Rune Westergaard siger: "Projektet Growing Food CPH matcher regionens mål om at blive et stærkt nordeuropæiskvækstcenter for de kreative fødevareerhverv, med fokus på kommercialisering, professionalisering og internationalisering. "

Sparring og vejledning

Fødevareiværksættervirksomheder skal via bootcamps og netværksmøder tilegne sig de rette værktøjer, som skal sikre virksomhedernes mulighed for overlevelse og vækst. Sparring og vejledning med kompetente ressourcepersoner skal sikre, at iværksættere indenfor fødevareerhvervet bliver gjort opmærksom på udfordringer og potentialer omkring det udviklede produkt og den tilhørende forretningsmodel. Gennem opbygning af iværksætternes kompetencer er målet med dette at skabe robuste iværksættervirksomheder indenfor fødevareerhvervet i Region Hovedstaden.

"Iværksættere indenfor fødevare- og fødevaretech har høj risiko for ikke få deres produkter på markedet eller har en ringe overlevelsesgrad. Det skyldes bl.a., at de ikke kan få den nødvendige vejledning og støtte i opstartsfasen, " udtaler projektansvarlig Rune Westergaard. 

Netop fødevareområdet er et komplekst felt, da der er adskillige regler og mærkninger der skal følges. Disse kan være udfordrende som nyetableret iværksættervirksomhed at danne sig et overblik over. Programmet forsøger derfor at tilvejebringe den nødvendige information til iværksætter ved at skabe et fundament der samler videninstitutioner, industrien og investorer. Denne tværfaglige støtte danner grundlag for at iværksætter indenfor fødevare og fødevaretech-industrien kan udvikle deres produkt, koncept, teknologi og forretningsplan.

Læs mere på deres hjemmeside.

Partnere

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet FOOD (KU FOOD), Danmarks Tekniske universitet Food (DTU Food) og Aalborg Universitet Food Studies (AAUs afdeling i København) samt CAPNOVA A/S.

Det forventes, at projektet vil være med til at skabe mellem 70-150 nye arbejdspladser.

Støtte

Projektet har modtaget 4,8 mio. kr. fra EU's Socialfond og 2,4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.  

 


Redaktør