MeetDenmark

​I Danmark har vi mange steder, hvor det er attraktivt at afholde store internationale møder og kongresser. MeetDanmark er sat i verden for at få udlandets øjne op for Danmark som en attraktiv mødedestination, så flere internationale kongresser fremover bliver lagt i Danmark frem for i udlandet.

MeetDenmark arbejder for at tiltrække flere internationale møder og kongresser til Danmark. Det skal ske ved at markedsføre og sælge de danske møde- og kongresdestinationer i udlandet og finde lokale kongres- og mødeværter i Danmark. 

MeetDenmark står også for at koordinere og videreudvikle den danske indsats for at tiltrække møder og kongresser og sikre videndeling mellem de involverede byer.

Flere kongresdeltagere skaber job

 MeetDenmark skal tiltrække store internationale kongresser og dermed kongresdeltagere til Danmark. Målet er at vinde mindst 85 store internationale kongresser i løbet af 2015 og 2016. Midlerne er at identificere kongresser, skabe omtale, relationer og netværk samt at udarbejde de konkrete tilbud. 

85 internationale kongresser afholdt i Danmark vil betyde, at Danmark får besøg af 45.000 delegerede overnatter i Danmark. Da en kongres har en gennemsnitlig varighed på 3-4 dage, vil 85 internationale kongresser i Danmark give mellem 135.000-180.000 overnatninger i perioden 2015-2016 gennem indsatsen i MeetDenmark. 


Det giver indtægter til de danske hoteller, restauranter, butikker med mere og er dermed med til at skabe vækst og arbejdspladser til gavn for borgerne. 
Med de vundne kongresser og delegerede følger direkte turismeøkonomisk omsætning i form af et gennemsnitligt døgnforbrug på 3.100 kr. per international kongresdeltager.*

Fælles aktiviteter for destinationerne

MeetDenmark med til at gennemføre en række aktiviteter, der skal være med til at sætte Danmark på verdenskortet som et attraktivt sted at afholde en større kongres. 

Blandt aktiviteterne er:
Tværnational kampagne, som skal markedsføre l Danmark som kongresdestination. Et eksempel på en kampagne er hjemmesiden congressdenmark.com​
MeetDenmark har understøttet tilstedeværelsen på de internationale salgsplatforme IBTM og IMEX.  
Der afvikles en årlig MeetDenmark-event. Arrangementet vil finde sted med bred deltagelse i branchen. Arrangementet vil finde sted skiftevis øst og vest for Storebælt.

Mere om MeetDenmark

MeetDenmark er et udviklingsselskab for Dansk Erhvervs- og Mødeturisme ejet af Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner. MeetDenmark er etableret som en forening.

Kontakt

Foreningen MeetDenmark har sekretariat hos Wonderful Copenhagen i Region Hovedstaden.

Senior Projektleder: Peter Dyhr Andreassen
Mail: pda@woco.dk
Telefon: 33 25 74 00

Mere info om MeetDenmark på hjemmesiden www.altomkongres.dk.  

Partnere

​Inspiring Denmark 
Inspiring Denmark er et non-profit kompetencecenter, som styrker erhvervsturisme og videns vækst i Region Syddanmark ved at hjælpe forskere og erhvervspersoner med at vinde og planlægge internationale kongresser på et højt og professionelt niveau.
 
Region Sjælland 
Region Sjælland er en af Danmarks 5 administrative regioner, vis hovedopgave det er at styre det danske sundhedsvæsen samt opgaver inden for regional udvikling herunder turisme. 

Visit Aalborg 
VisitAalborg er den officielle turismeorganisation i Aalborg Kommune. VisitAalborg driver fire InfoCentre i Aalborg, Hals, Nibe og Lille Vildmose, og i tæt samarbejde med det lokale erhverv arbejder organisationen for at tiltrække ferieturister, erhvervsturister og éndagsturister til Aalborg. 

Visit Aarhus 
VisitAarhus er Aarhus’ officielle turistorganisation - en erhvervsdrivende fond, hvis mission er at medvirke til, at turismen i Aarhus skaber resultater for byen, regionen og hele Danmark ved at positionere og udvikle Aarhus som en passioneret viden- og oplevelsesby med kvalitetsoplevelser for borgere virksomheder og gæster. 

VisitDenmark 
VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation, der markedsfører rejsemålet Danmark for at tiltrække flere udenlandske ferie- og mødegæster, der kan øge indtjeningen i turismeerhvervet samt skabe omsætning og beskæftigelse i det danske samfund.  Er udpeget af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Wonderful Copenhagen 
Wonderful Copenhagen er en netværksorganisation, som arbejder for at fremme og udvikle erhvervs- og ferieturismen i København og Region Hovedstaden og skabe forretning for samarbejdspartnere inden for turismebranchen og oplevelsesindustrien. 

(*kilde: ’The Economic Contribution of Meeting Activity in Denmark’, udarbejdet af VisitDenmark, 2012).

Redaktør