TourismX


Projektet imødekommer hovedstadsregionens ønske om at udvikle turistprodukter og dermed styrke hovedstadens position som global og attraktiv turistdestination.

Vi skal være en attraktiv turistdestinationen

Hovedstadsregionen som global turistdestination er i stærk konkurrence med andre regioner i Europa, og prisniveauet er højt. Det er derfor et mål i Region Hovedstaden at turistprodukterne udvikles.

”TourismX” er et landsdækkende innovationsprojekt, der adresserer udfordringen i dansk turisme, hvor Danmark står svagt i det nordeuropæiske konkurrencefelt, særligt i forhold til den samlede tilfredshed med ferieoplevelsen og i forhold til turisternes oplevelse af forholdet mellem pris og kvalitet. 

 

Digitale løsninger skal styrke SMV’er i turistbranchen

TourismX skal med udgangspunkt i nye digitale løsninger og teknologi styrke innovationskraften i SMV’er og dermed styrke dansk turismebranches samlede konkurrenceposition. Der vil være særskilt fokus på de nye digitale muligheder, som kan styrke udviklingen blandt SMV’er og deres markedstilgang.

Den øgede digitalisering og automatisering i turismevirksomhederne, skal samlet set styrke produkt-og oplevelsessammensætningen, både i Region Hovedstaden, men også i den resterende del af Greater Copenhagen.

Målgruppe

Projektets primære målgruppe er SMV’er med vækstpotentiale (scale-ups). Den sekundære målgruppe er iværksættere og etablerede virksomheder inden for turismehvervet.

 

Konkrete aktiviteter

Ved starten af projektet vil der indledningsvist blive afholdt åbne auditions i hele landet, hvor SMV’er vil pitche deres idé, behov eller udfordringer overfor et dommerpanel af eksperter. Dommerpanelet udvælger de SMV’er, der vurderes at have et markedspotentiale og som de mener kan være med til at skabe læring der vil komme turismebranchen til gode.

Efter udvælgelsesprocessen, vil virksomhederne komme igennem udviklingsforløb, hvor fokus er på udvikling af innovative produkter og services, som har et kommercielt og brugerdrevet sigte.

Undervejs i projektet vil der også blive afholdt innovationscamps, som tager udgangspunkt i nyeste forskning, særligt inden for produkt- og procesinnovation i turisme, for at give de deltagende virksomheder input til deres projekter.

Afslutningsvis vil der blive afholdt et event, hvor samtlige deltagende virksomheder vil præsentere konkrete forretningsprototyper, som senere bliver samlet på en vidensplatform, www.tourismx.dk, til gavn for resten af den danske turismebranche.
 

Projektets ejere

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst-og Naturturisme.

Projektleder:
Jakob Christian Ipland.
E-mail: jci@woco.dk
Mobil: +45 23 71 08 21

 
Støtte

TourismX har modtaget støtte på 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Redaktør