​Greater Copenhagen Food Startup

Greater Copenhagen Food Startup er et workshop- og acceleratorprogram, som skal sikre et kompetenceløft blandt fødevareiværksættere 

Projektet har til formål at forbinde iværksættervirksomheder indenfor højkvalitetsfødevarer og madoplevelser med rette fagfolk, som kan bidrage med attraktiv sparring. Målet er at skabe bæredygtige forretningsideer og -modeller, som kan sikre iværksætternes overlevelse og vækst.

Vækstpotentiale i fødevarebranchen

Der er et stort vækstpotentiale for den danske fødevarebranche, der oplever en stor anerkendelse både nationalt og internationalt. Men på trods af den succes der opleves i Greater Copenhagen indenfor gastronomiområdet og den tilsvarende fødevareindustri, opleves der også udfordringer på disse kanter.  

 "Ser man bort fra gastronomi og kvalitetsfødevarer, er fødevareområdet - trods sit vækstpotentiale - kendetegnet ved få nye iværksættere, lav produktivitet og faldende beskæftigelse", udtaler projektansvarlig Anne Handlos.

Ydermere kan det være udfordrende for iværksættere at tilgå de rette netværksgrupper og alliancer.

Derfor danner projektet Greater Copenhagen Food Startup grundlag for, at iværksættere kan modtage den nødvendige sparring med brancheeksperter, mentorer, mulige samarbejdspartnere og investorer. Projektet har to tilbud begge med fokus på forretningsudvikling og opbygning af netværk: En workshoppakke over syv uger målrettet madiværksættere in-spe og et intensivt acceleratorprogram over 5 måneder for iværksættervirksomheder med vækstpotentiale. 


Fokus på følgende udviklingspotentialer for iværksættervirksomheder

  • Udvikling af nye produkter, oplevelser og koncepter, eller tilpasning af de nuværende

  • Effektivisering af produktion, markedsføring/salg, leverance og processer

  • Adgang til nye markeder, salgs- og distributionskanaler
     

Partnere

Projektet er et samarbejde mellem Væksthus Hovedstadsregionen, Smag på Nordsjælland, Københavns Kommune og CPH Food Space.

Støtte

Projektet har modtaget 3,6 mio. kr. fra EU's Socialfond og 1,4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.  

Læs mere om projektet her.

Redaktør