Dansk Kyst- og Naturturisme

​Dansk turisme skal konkurrere på gode oplevelser, høj kvalitet og god service. ​Fonden ​Dansk Kyst- og Naturturisme udvikler og skaber vækst i kyst- og naturturismen i Danmark. 

​Dansk Kyst- og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, hvis opgave er at udvikle og skabe vækst i kyst- og naturturismen i Danmark. 
Dansk turisme kan ikke konkurrere på lave priser og lave lønninger. Derfor skal konkurrenceevnen blandt andet baseres på parametre som gode oplevelser, høj kvalitet og god service.

Partnerskaber og kompetenceløft

Af konkrete initiativer har Dansk Kyst- og Naturturisme med sine samarbejdspartnere stiftet foreningerne Partnerskab for Vestkystturisme og Partnerskab for Østersøturisme. 

De to partnerskaber skal skabe øget samarbejde, videndeling og fælles vækstkraft på tværs af turismeaktører, regioner og kommuner, der kan og vil bidrage til udviklingen af henholdsvis vestkystturismen og østersøturismen.
 

Derudover har fonden ansøgt om et landsdækkende uddannelsesprojekt, der skal løfte turisterhvervets kompetencer. Hovedindsatsområderne er digitalisering, salg og service, personligt værtsskab samt værdikædebaseret ledelse og virksomhedsudvikling. Projektet forventes at blive igangsat i 2016 og køre til og med 2019, og vil være det første i sin størrelsesorden.

”Overlæggeren skal sættes højt, og vi skal lave en fremtidssikret model. Vi er tilbøjelige til at gå i problemløsningsmode, men vi skal huske, hvad vores mål er. Derudover skal vi turde satse på dem, der kan og vil, og de skal kunne trække de andre med op”,​ siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme. 

Mere om Dansk Kyst- og Naturturisme

Fonden er etableret på baggrund af en bred politisk aftale i Folketinget samt en efterfølgende aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner om Vækstplan for dansk turisme. Planen lægger blandt andet vægt på, at nedgangen i kyst- og naturturismen skal vendes og det store potentiale udnyttes. 

Den overordnede målsætning er at styrke dansk turismes konkurrenceevne og skabe vækstrater på niveau med øvrige europæiske landes frem mod 2020. Foruden Dansk Kyst- og Naturturisme inkluderer den nationale vækstplan to andre nationale selskaber Meet Denmark (Dansk Møde- og Erhvervsturisme) og Wonderful Copenhagen (Dansk Storbyturisme), som fonden har tæt samarbejde med. 

Det samlede budget er på 20 mio. kr.​ Vækstforum Hovedstaden har medfinansieret fonden med 1,66 mio. kr. fra de regionale​ erhvervsudviklingsmidler.

Se mere på hjemmesiden: www.kystognaturturisme.dk 

Redaktør