SMART Greater Copenhagen 1 og 2 (Kom Digital)

​Et perspektivrigt projekt der taler direkte ind i udfordringerne om mangel på digitale kompetencer.

SMART Greater Copenhagen - Kom Digital

SGC 1 og 2 er to projekter, der samarbejder om at understøtte et digitalt kompetenceløft i små og mellemstore virksomheder. Projekterne har til formål at øge de digitale kompetencer i hovedstadsregionen og er målrettet brancher med særlige behov for at skabe et bedre flow af kvalificeret arbejdskraft med IT-kompetencer i hele Greater Copenhagen.

Projektet taler ind i et af Region Hovedstadens indsatsområder: Styrkelse af digitale kompetencer, som hører til under smart vækst i den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Kom Digital – styrk dine digitale kompetence gennem efteruddannelse

Smart Greater Copenhagen 1 og 2 består af et udviklingsprojekt og et gennemførelsesprojekt, der har til formål at styrke virksomheders og de ansattes digitale kompetencer.

Udviklingsprojektet SGC 1 danner viden og metodegrundlag for gennemførelse af SGC 2. Udviklingsprojektet retter sig mod både

offentlige og private virksomheder med særligt behov for kompetenceløft.

 

IT-kompetencer skal sikre vækst

Flere rapporter viser, at danske virksomheder mangler de IT-kompetencer, som er

nødvendige for at overleve og vækste. Kombinationen af digitalisering, automatisering, kunstig intelligens, robotteknologi skaber store muligheder i forhold til at øge produktionen og nedbringe omkostningerne.

Fremtidens produktion skal samtidig være mere fleksibel, så produkter kan tilpasses kundernes individuelle behov. I udviklingsprojektet (SGC 1) udvikler DTU i samarbejde med en videns-, arbejdsgiver-, arbejdstagerorganisationer og virksomheder nye kompetenceformater til digitale løft af arbejdsstyrken. I det tilknyttede gennemførelsesprojekt er målet at skabe vækst i konkrete smv'er ved brug af de udviklede kompetenceformater. I udviklingen af kompetenceformater vægtes også elementer af forandringsledelse og brugerinvolvering. Undersøgelser peger på, at disse elementer vil være væsentlige for fremtidens digitale efteruddannelse.


Projektets værktøjer

I projektet afsøges best practice med input fra virksomheder, leverandører og relevante organisationer, og der udvikles og afprøves fem koncepter tilpasset brancher med behov.

Siden gennemføres disse koncepter på 50 virksomheder, som har vækstpotentiale, når de tilføres nye digitale kompetencer. Udviklingen og undervisningen vil drage nytte af den nyeste forskning fra DTU. I udviklingsprojektet "SGC 1" indgår følgende hovedaktiviteter:

  •  Konsolidering og vidensopbygning
  • Udvikling af nyt uddannelseskoncept gennem co-creation med offentlige og private interessenter
  • Prototype, test, master classes (for brugervirksomheder) og kravspecifikation af koncept
  • Formidlings- og videreførelse via platform og i samarbejde med partnere (interesseorganisationer)

 Konceptet udvikles og afprøves sammen med 10 leverandører og 50 virksomheder samt en lang række partnere fra interesseorganisationer mv.


Mål for projektet

Udover at 50 virksomheder og 250 medarbejdere vil få øget deres kompetencer, udvikles et kompetenceforløb, som efter projektets afslutning vil være frit tilgængeligt. Derudover forventes det, at de to projekter tilsammen vil skabe 135 nye arbejdspladser.


Projektets ejer

DTU Compute(learnT)/AC.

Projektleder:

Sofie Rasmussen

sofira@dtu.dk

44805093

 

Støtte

SGC 1 har fået bevilget 8.596.510 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler

SGC 2 har fået bevilget 1.592.050 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler og 4.936.588 kr. af EU's socialfondsmidler.

Redaktør