SMART WATER

Digitalisering af vandteknologi skal sikre erhvervsmæssig vækst og driftoptimering.

Projektets overordnede formål er at accelerere digitaliseringen i vandsektoren for at sikre erhvervsmæssig vækst og driftoptimering.

Et område med potentiale

Digitaliseringen af vandløsninger har et væsentligt potentiale for at skabe både eksport og flere jobmuligheder. Vækstforum støtter SMART WATER-projektet, der skal ses som et forprojekt til fremtidig udvikling af løsninger og teknologi til vandsektoren. Gennem dialog med kommuner og forsyningsselskaber vil projektet således søge at identificere de forretningsmæssigt mest interessante muligheder, der ligger i digitalisering af vandsektoren og sikre en formidling af disse til innovationsmiljøet.


"Selv i den veldrevne danske vandsektor er potentialet for optimering gennem digitalisering på 5-15% og de teknologier, vi kan udvikle til vores marked vil således have et enormt potentiale i udlandet,"  udtaler projektansvarlig Ole Larsen.


Målgruppe

SMART WARERs primære målgruppe er de virksomheder, som beskæftiger sig med digitalisering af vandsektoren. Det er her, at der er potentiale for at skabe erhvervsmæssig vækst. Den sekundære målgruppe (slutkunderne) er vand-og klimatilpasningssektoren, såsom kommuner og forsyningsselskaber der vil få mulighed for at effektivisere deres drift.

Formål

Udover at sikre erhvervsmæssig vækst og drift optimering skal projektet sikre sig, at viden fra undersøgelsesfasen forankres, så den kan bruges til design af fremtidige projekter.

Partnere

SMART WATER projektet gennemføres af følgende fem partnere: HOFOR, Københavns Kommune, Frederiksberg Kloak A/S, Forskning & Pension og CLEAN.   

Projektleder

Ole Larsen

olar@hofor.dk

27954260

Støtte

SMART WATER har fået 1.1 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

Redaktør