Safer Copenhagen – sikker vej til ’Smart City’


Projektet bidrager til løsninger, der imødekommer hovedstadsregionens ønske om at have åben og sikker adgang til data, hvor private informationer er beskyttet. Et projekt der understøtter smart vækst- temaet i ReVUS om sammenhængende digitale systemer og fælles standarder for smartere byer.

​Smart cities

Projektet er det første af sin slags, hvor fælles offentlige initiativer har fokus på
konkrete sikkerhedsinitiativer inden for smart cities. I projektet vil der ske en afsøgning af snitflader til øvrige indsatser og aktiviteter på området, hvilket vil åbne muligheden for synergi og samarbejde på tværs. Det er målet, at en større kreds af kommuner og virksomheder vil opbygge kompetencer og samarbejder gennem projektet og dermed blive klar til at indgå i ’smart city – satsninger’, der bidrager til at understøtte sikkerhed og privacy i hovedstadsregionen og i Greater Copenhagen.


 Projektet skal etablere et stærkt og åbent netværk, hvor der kan afprøves, udvikles og udveksles viden om datasikkerhed og beskyttelse af privacy i smart city løsninger, hvilket skal styrke indkøb, udvikling, implementering og drift af smart cities, og dermed øge trygheden blandt borgerne og udbredelsen af smart cities løsninger.

 

Målgruppe

Projektets målgrupper er samtlige kommuner i Greater Copenhagen og virksomheder inden for branchen i Greater Copenhagen.


Baggrund for projektet

Den globale udvikling og den store søgning til metropoler og storbyer øger kravet til digital infrastruktur og smarte byer. Hovedstaden har gode forudsætninger for at blive en af verdens førende udviklingscentre for intelligente og smarte byer. Sikkerhed og privacy er i stigende grad et tema i udviklingen af smart cities. Projektet adresserer behovet for videndeling, samarbejde og udvikling af ’best practices’ på området.

Tværgående, datadreven byudvikling og dataindsamling fra mange enheder i offentlige rum giver en anden type udfordringer end daglig drift i kommunerne. It-sikkerhed og privacy er en udfordring, der skal adresseres, hvis smart city-løsninger skal udvikles og implementeres i større skala. Der er et stort behov for fokus på sikkerhedsløsninger, kompetencer og systematisk erfaringsudveksling på tværs af byer, virksomheder og videnmiljøer inden for it-sikkerhed og privacy for at sikre skalering og fremdrift i udviklingen af smart city. Kommunerne og andre aktører har behov for at blive klædt bedre på i deres beslutninger om sikkerhedsudfordringer i forbindelse med indkøb, udvikling og drift af Smart City løsninger.


Forventede mål

Projektet forventes at opnå følgende resultater: 

  • Initiativet Smart City Cybersecurity Lab (SCL) er stærkt konsolideret og kontinuerligt kørende med fokus på sikkerhed og privacy, kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt.
  • Kommunernes kapacitet til at igangsætte initiativer til at sikre sikkerhed og privacy i smart city løsninger er øget mærkbart, og efterspørgslen efter private ydelser og løsninger er øget tilsvarende.
  • Øget samarbejde og vidensdeling om sikkerhed og privacy på tværs af offentlige institutioner, forskere og virksomheder.
  • Strategisk opbygning af viden og kompetencer, som er tilgængeligt for alle, evt. i samarbejde med internationale eksperter og forskningsinteresser.


Projektets ejer

Vallensbæk Kommune. Vallensbæk Kommune er initiativtager og har formandskabet for initiativet Smart City Cybersecurity Lab www.sc-lab.dk og projektet Safer Copenhagen, der sekretariatsbetjenes af DTU.

Projektleder:
Anders Pall Skött
Mobil: 93511743
anps@dtu.dk


Formand:
Digitaliseringschef Vallensbæk Kommune
Marie Gottlieb Danneskjold-Samsøe
mgd01@vallensbaek.dk


Støtte

Projektet har modtaget 1.767.133 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Redaktør