Copenhagen Health Innovation - Vidensbaseret Entreprenørskab for Sundere Vækst (CHI VEST)

Danmark udfordres økonomisk af flere ældre, flere kronikere og ikke mindst en hastig teknologisk udvikling. Der er brug for innovative bachelor- og kandidatstuderende med en dyb sundhedsfaglig viden og et entreprenant mindset til at udvikle innovative sundhedsløsninger, der kan løse de samfundsmæssige udfordringer og skabe vækst i Region Hovedstaden og Greater Copenhagen.

CHI VEST er et ambitiøst initiativ på tværs af uddannelsesinstitutioner og aftagere, der skal kvalificere studerende til bedre og hurtigere at forstå, udvikle og implementere ydelser, tjenester og produkter til sundhedsområdet. Indsatsen udvider uddannelsesinstitutioners og underviseres forståelse for de udfordringer sundhedssektoren står overfor og lærer de studerende at udvikle konkrete sundhedsløsninger med udgangspunkt i forskningsbaseret viden. 


Iværksætteri på skemaet

CHI VEST sikrer at:

  • Over 3000 studerende får nye kompetencer i iværksætteri inden for sundhed.  
  • 60 talentfulde studerende udvælges til at følge et særligt talentprogram for entreprenante studerende. 
  • 120 undervisere opkvalificeres med nye kompetencer inden for undervisning i entreprenørskab i sundhedsinnovation. De 120 undervisere skal sikre at sundhedsinnovation og undervisning i iværksætteri bliver indført på 15 uddannelser

Om projektet

CHI VEST gennemføres af Copenhagen Health Innovation fra 2016 til 2019 i samarbejde med Københavns Universitet, Metropol, CBS, DTU, Region Hovedstaden og Københavns Kommune

 
Projektet har et samlet budget på 17 mio. kr. hvoraf Vækstforum Hovedstaden har medfinansieret projektet med 8,5 mio. kr. fra EU's Socialfond og 3,2 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler
 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte projektkonsulent Lone Rådberg på lone.raadberg@sund.ku.dk
Redaktør