Copenhagen Healthtech Solutions

​Projektet giver små- og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden adgang til forsknings- og praksisbaseret viden i forbindelse med udviklingen af nye sundhedsløsninger

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) inden for sundheds- og velfærdsområdet ligger ofte inde med et koncept eller produkt, som kan have et stort potentiale og med den rette støtte kan resultere i et innovativt produkt eller service. Virksomhederne mangler dog ofte den nødvendige tekniske, kliniske eller forretningsmæssige viden til denne udvikling. 

Boost til produktudviklingen af nye sundhedsløsninger

I Copenhagen Healthtech Solutions får SMV'er i Region Hovedstaden adgang til forsknings- og praksisbaseret viden i målrettede innovationsforløb. Det sker, ved at danne partnerskaber mellem små- og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden, forskningsmiljøer på DTU, KU SUND og CBS samt offentlige sundhedsoperatører. I disse partnerskaber skal nye sundhedsløsninger udvikles. Det kan være nye produkter, koncepter eller prototyper, som besvarer en konkret efterspørgsel indenfor sundheds- og omsorgsområdet.

Tilbud til virksomheder

Virksomheder, der deltager i projektet, får:

  • Tilførsel af forskningsbaseret viden under udviklingen af den nye sundhedsløsning.
  • Brugertest og feedback i en relevant kommune eller hospital.
  • Sparring med Copenhagen Healthtech Clusters business development managers omkring løsningens fremtidige markedspotentiale.
  • Samarbejde med andre virksomheder, som udvikler løsninger indenfor samme sundhedsproblemstilling.


Sund Vækst

Copenhagen Healthtech Solutions understøtter udviklingen af nye sundhedsløsninger, der skaber bedre sundhed for borgere og patienter og som samtidig medfører øget vækst og beskæftigelse i virksomheder i Region Hovedstaden.

Om projektet

Copenhagen Healthtech Solutions gennemføres af Copenhagen Healthtech Cluster fra 2016 til 2019 i samarbejde med DTU, KU SUND og CBS. 
 
Projektet har et samlet budget på 28 mio. kr., hvor af Vækstforum Hovedstaden har medfinansieret projektet med 14 mio. kr. fra EU's Regionalfond.​

Kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte innovation manager Jutta Skau på msk@copcap.dk 
 
Redaktør