Sund Vækst

Hovedstadsregionen skal være et af de fem mest foretrukne steder i verden til udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger til det globale marked.

Region Hovedstaden er stærk inden for sund vækst, men styrkepositionen er udfordret. Regionen har en stærk tradition for samarbejde mellem offentlige hospitaler og tilbud, virksomheder og videns-institutioner. Kampen om at tiltrække og fastholde forsknings-investeringer, forskere, talenter, erhvervsforskning og kliniske forsøg er benhård.

Samtidig viser en analyse af OECD, at regionen er udfordret på evnen til at omsætte viden til løsninger, som bliver kommercialiseret, lige som andre analyser peger på, at regionens evne til at implementere og skalere nye effektive løsninger kan styrkes.