Sådan søger du regionens udviklingsmidler

​Hent vejledning til ansøgning og læs mere om, hvordan du får styr på din projektidé.

Hent vejledning til ansøgning​

Ansøgninger skal besvare en række spørgsmål. Her oplyser du blandt andet om økonomi og organisering af projektet. Din ansøgning må maks. fylde 10 A4-sider.
​​​
Vejledningsskema regionale udviklingsmidler.pdf
 

Hvad kan støttes?​​

Den regionale erhvervsudviklingsstrategi udpeger seks indsatsområder, som skal styrke vækst og udvikling af virksomheder. Et projekt kan støttes, hvis det ligger inden for et, gerne to af stratetegiens indsatsområder.

Læs mere om e​rhvervsudviklingsstrategi 2011-2013

Før ansøgning: Stil gode spørgsmål til din idé

Projekter starter med en god idé. Ved at stille spørgsmål til din projektide, udvikler du ideen. Og du bliver mere klar til at diskutere den med andre.

Gode spørgsmål kan være: ​

 • Hvilket problem vil du løse? 
 • Hvorfor er det vigtigt, at problemet løses?
 • Hvem er din målgruppe? 
 • Hvordan vil du løse problemet – hvilke aktiviteter vil du sætte i gang? 
 • Hvad er din tidsplan? 
 • Hvilke resultater forventer du på kort sigt hos målgruppen? 
 • Hvilke resultater forventer du på langt sigt hos målgruppen? 
 • Hvordan påvirker projektet erhverv og beskæftigelse i regionen på en positiv måde?Hvilke ressourcer har du brug for for at gennemføre projektet
 • Har andre tidligere gennemført lignende aktiviteter – og med hvilket resultat?
 • Hvordan kan du efterfølgende kontrollere, at du har nået dit mål med projektet? 
 • Hvilke parter er det vigtigt at inddrage, for at projektet bliver en succes

Styr på mål og effekter i et projekt​​

Gennem opstilling  af en "effektkæde" kan du arbejde med at sikre sammenhæng mellem mål og effekter i dit projekt. Regionen støtter projekter, der påvirker erhvervslivet og beskæftigelsen på en positiv måde. Der skal derfor være en realistisk sammenhæng mellem de målsætninger, som projektet stiller op, og de effekter som kommer ud af projektet.  

​Ansøgningsfrister og proces​​​

Ansøgninger kan indsendes løbende. De behandles først af Vækstforum og derefter af Regionsrådet, der godkender en eventuel medfinansiering. Hvis du har en præcis startsdato for dit projekt så husk, at vi skal kunne nå at behandle ansøgningen. Kontakt sekretariatet hvis du er i tvivl.​

Kontakt os​

Kontakt os gerne så tidlig som muligt i processen, hvis du har en projektidé. Vi sparrer med dig om udvikling af din idé, og hvordan du skriver en ansøgning. Brug eventuelt spørgsmålene nedenfor til at udvikle din idé, før du går i gang med at skrive.​
Redaktør