Praktisk information om ansøgning af midler

​Der er en række formaliaer og praktiske informationer der er gode at kende, når man går igang med at ansøge om EU strukturfondsmidler.

​Om EU's strukturfonde

EU's Regionalfond og Socialfond skal i perioden frem til og med 2020 bidrage til at styrke væksten i alle danske regioner, og derved også bidrage til at indfri EU2020-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. ​​​

Man ansøger om midlerne via de regionale vækstfora. Ansøgere i Region Hovedstaden skal derfor ansøge om midler via Vækstforum Hovedstaden.

De regionale vækstfora vurderer, om ansøgninger fra konkrete projekter understøtter de erhvervs- og vækstrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategier, og om projektet skal indstilles til EU-medfinansiering fra Regionalfonden eller Socialfonden og evt. regionale midler til erhvervsformål. ​Det relevante regionsråd træffer afgørelse om tilsagn fra de regionale midler til erhvervsformål. 

Læs mere om strukturfondene på Erhvervsstyrelsens side: regionalt.dk

Hvem kan søge, og hvordan søger jeg?

De typiske ansøgere til social- og regionalfondsmidler er f.eks. viden- og uddannelsesinstitutioner, GTS’er, væksthuse og erhvervskontorer, klyngeorganisationer, erhvervsorganisationer, NGO’er, frivillige organisationer samt private virksomheder. 

Se, hvordan du søger.

Ansøgninger forelægges Vækstforum, som tager stilling til hvilke projekter, der skal godkendes til tilskud. Det er Erhvervsstyrelsen, som endeligt godkender ansøgningen og udsteder tilsagn til projektet.

Krav til støtteberettigelse

For at være støtteberettiget skal et projekt bidrage til at nå de opstillede mål i Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) og det pågældende strukturfondsprogram. Bemærk, at nogle ansøgningsrunder er tematiserede. Det betyder, at der er fokus på projekter inden for en af regionens styrkepositioner, f.eks. grøn eller sund vækst.


Redaktør