Socialfonden og Regionalfonden

​​Socialfonden og Regionalfonden er begge EU strukturfonde, der yder tilskud til udviklingsprojekter. Vækstforum Hovedstaden står for administration og fordeling af midlerne. ​

​​

EU's Socialfond og Regionalfond yder støtte til projekter, det skal skabe vækst og beskæftigelse i Region Hovedstaden. Det overordnede formål er at medvirke til at styrke den økonomiske vækst i alle danske regioner og bidrage til at indfri EU2020-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Det skal primært ske ved at skabe job (antal arbejdstimer) og øge produktivitetsudviklingen (værdiskabelsen pr. arbejdstime).

De to fonde og danske partnere som fx regioner, kommuner, virksomheder og vidensorganisationer, investerer hvert år ca. 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i Danmark.


Intelligent, bæredygtig og inklusiv

Frem mod 2020 investeres der blandt andet i at styrke innovation, skabe flere vækstvirksomheder, forbedre ressourceeffektivitet, få flere iværksættere, et højere uddannelsesniveau, social inklusion og kompetenceudvikle medarbejdere.

Vækstindsatsen bygger videre på investeringer fra 2007-2013, hvor indsatsen har skabt mange nye job, øget omsætning, indtjening og eksport i de deltagende virksomheder.

Se Erhvervsstyrelsens pjece om Regionalfonden og Socialfonden​

Hvor mange penge investeres?

I programperioden 2014–2020 er den samlede økonomiske ramme på op til 342 mio. kr. i Region Hovedstaden. Midlerne er fordelt med ca. 50 pro​​cent til hver af de to fonde, Socialfonden og Regionalfonden. Et projekt kan få strukturfondstilskud på op til 50 procent af de støtteberettigede udgifter. Den resterende medfinansiering skal være dansk offentlig og/eller privat medfinansiering. ​​​

Læs mere om strukturfondene på Erhverv​sstyrelsens side regionalt.dk​​

​​​​

Redaktør