Gode råd når du vil søge midler

Her er en række gode råd og anbefalinger, til dig der gerne vil søge midler til en god idé. Vækstforums sekretariat vil meget gerne hjælpe og vejlede dig med din ansøgning.

​​​​​

Start med at kontakte sekretariatet 

Vi anbefaler, at du først går i gang med en ansøgning, når du har været i dialog med Vækstforums sekretariat​. Det anbefaler vi, fordi det er den sikreste måde, at komme godt i mål med din ansøgning. 

En indledende dialog mellem dig og sekretariatet skal tage afsæt i en kortfattet beskrivelse af din projektidé samt et bud på en effektkæde.  Du er meget velkommen til at kontakte sekretariatet, inden du sender projektbeskrivelse og effektkæde, så vi kommer så godt i gang som muligt. 

Projektbeskrivelse og effektkæden sendes til Vækstforums sekretariat: vaekstforum@regionh.dk og sammen finder vi ud af, om der er basis for et møde.

 Se, hvad du kan forvente dig af perioden som ansøger og projektejer 

Tre vigtige elementer i din ansøgning

1. Beskriv din projektidé, så naboen forstår, hvad du vil opnå

​Din projektbeskrivelse skal være klar og let at forstå. Derfor er det vigtigt, at du arbejder grundigt med at udvikle dit projekt.

Her er en række hjælpespørgsmål, du kan bruge til at udvikle din projekt ide.
2. Lav en grundig og logisk effektkæde og projektbeskrivelse

En meget væsentlig del af din ansøgning er en såkaldt effektkæde. Effektkæden sikrer sammenhæng mellem mål og effekter i dit projekt. Effektkæden skal vise en logisk sammenhæng mellem aktiviteter, output og effekter.

​Brug skabeloner til at udvikle og beskrive din projektidé samt effektkæde

3. Sørg for at dit projekt understøtter regionens strategi

Projekterne skal understøtte de mål, der er  i den regionale erhvervsudviklingsstrategi​. Vækstforum Hovedstaden godkender kun projekter, der påvirker erhvervslivet og beskæftigelsen på en positiv måde. 

Hent 10 gode råd til en vellykket ansøgning som (pdf)

Der er to muligheder for at søge midler

Et projekt kan støttes med regionale erhvervsudviklingsmidler, strukturfondsmidler eller en kombination af de to. Der skal som minimum lægges 25% af det samlede budget i medfinansiering, uanset om du søger erhvervsudviklings- eller strukturfondsmidler.

1. Regionale udviklingsmidler (REM)

Her kan du læse mere om, hvordan du søger midler fra REM.

Ansøgninger om regionale udviklingsmidler sendes til vaekstforum@regionh.dk.

2. EU strukturfondsmidler

Her kan du læse mere om, hvordan du søger midler fra strukturfondene eller på regionalt.dk 

Ansøgning om strukturfondsmidler sker via Erhvervsstyrelsens elektroniske ansøgningsskema som er her

Når du har afleveret din ansøgning

Vækstforum har nedsat en rådgivningsgruppe, som hjælper Vækstforums sekretariat med at vurdere ansøgningerne. På baggrund af rådgivningsgruppens vurderinger, forelægger sekretariatet derefter ansøgningen for Vækstforum med en anbefaling om tilsagn eller afslag.

Projekter der skal finansieres med regionale udviklingsmidler skal herefter godkendes af regionsrådet, mens projekter der skal have midler fra strukturfondene sendes til endelig godkendelse i Erhvervsstyrelsen. Styrelsen udsteder efter tilfredsstillende legalitetskontrol tilsagn eller giver afslag til ansøger. Perioden fra Vækstforums stillingtagen til endeligt tilsagn vil oftest være inden for to måneder.

Se Vækstforums mødedatoer, dagsordener med bilag og referater fra møderne.

Se mere om, hvordan du søger midler.

Redaktør