Se, hvordan et forløb er fra idé til afslutning

Her kan du se en beskrivelse af, hvad du kan forvente, hvis du ønsker at lave en vækstindsats, der er finansieret med midler fra Vækstforum. Det er en lang proces, der kræver grundigt arbejde og en god portion tålmodighed.

Idé og ansøgning 

Har du en idé til et projekt, skal du som det første afklare, om idéen ligger inden for Vækstforums rammer. Det gør du ved at sikre dig, at projektet spiller sammen med regionens strategiske ramme for vækstudvikling samt eventuelle temaer for kommende ansøgningsfrister.

Et projektforløb strækker sig typisk over flere år. Der er også en lang ansøgnings og opstartsfase. Det er vigtigt, at du væbner dig med tålmodighed og er grundig med forarbejdet. Du skal især være grundig, med at beskrive de mål du ønsker at opnå, og vise at de understøtter vækst i Region Hovedstaden.


1. Ansøgningsfasen

Ansøgningsproceduren begynder med en dialog mellem dig og Vækstforums sekretariat om projektidéen. Det tager tid at lave en ordentlig ansøgning og det er krævende, men hvis der er gode muligheder for at din idé kan blive finansieret, kan Vækstforums sekretariat hjælpe dig godt i mål. Når du har afleveret din ansøgning, skal den behandles. 

Behandling i Vækstforum

Når du har indsendt din ansøgning, behandler Vækstforum den på et af de fire årlige møder​ og tager stilling til, om der skal gives støtte til projektet.​

2. Bevillingsfasen

Hvis der er ansøgt om regionale udviklingsmidler, får du et tilsagnsbrev fra Vækstforums sekretariat. Det sker typisk inden for to måneder efter at Vækstforum har taget stilling til dit projekt, og regionsrådet efterfølgende har givet tilsagn om bevilling. Der laves så en bevillingsaftale, som bl.a. omhandler plan for evaluering og kommunikation.

Hvis der er strukturfondsmidler i projektet​, får Erhvervsstyrelsen besked om, at Vækstforum har taget stilling​.  Du skal sikre dig, at projektet passer ind i strukturfondenes rammer, hvis du ønsker at søge strukturfondsmidler.

Projektopstart

​Projekter med strukturfondsmidler starter med et opstartsmøde i Erhvervsstyrelsen. 

Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside regionalt.dk.​

Hvis der alene er regionale udviklingsmidler i projektet, foregår opstartsmødet hos Vækstforum.

Nu går selve projektet i gang efter den plan, der er lagt. 

3. Projektpe​riode og afslutning

Er projektet finansieret alene med regionale midler, afsluttes projektet via Vækstforum. For at projektet kan afsluttes, skal der bl.a. laves en slutrapport, et revisorpåtegnet slutregn​skab, indrapportering om deltagende virksomheder samt evt. en slutevaluering.

Hvis der indgår strukturfondsmidler, sker afslutningen via Erhvervsstyrelsen.

Se mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside regionalt.dk.

Effektvurdering

To til tre år efter projektstart vurderer Vækstforums sekretariat effekterne af  projekterne. I samarbejde med Danmarks Statistik er der udviklet et værktøj, der kan måle effekten​ på beskæftigelse og omsætning i deltagende virksomheder.

Strukturfondsprojekter skal indrapportere deltagende virksomheder til Erhvervsstyrelsen, hvorefter Danmarks Statistik gennemfører en samlet måling.

Projekter med regionale midler skal indrapportere deltagende virksomheder til Vækstforum, som sender dem videre til Danmarks Statistik​.

Redaktør