Hvad er Aktiv Patientstøtte?

Når du lever med en kronisk sygdom, kan Aktiv Patientstøtte være noget for dig. Vi tilbyder dig telefonsamtaler med en støttesygeplejerske. Sygeplejersken kan hjælpe dig med det, der er svært i dit liv med sygdom.   


Hvad kan jeg få hjælp til?

Når du har en kronisk sygdom, kan du måske ikke gøre de ting, som du gerne vil. Det kan være svært at overskue, hvad du selv kan gøre for at få det bedre. Måske risikerer du at blive indlagt eller får behov for mere behandling, fordi sygdom eller andre forhold bliver værre.


Støtte til det der er svært

Telefonopkald fra en sygeplejerske er et tilbud fra Aktiv Patientstøtte. Sygeple­jersken har fået en speciel uddannelse i at lytte og stille spørgsmål, så hun bedst kan støtte dig. Sygeplejer­sken kan hjælpe dig med at sortere i det, du synes, der er svært i livet med sygdom. Sygeplejersken kan også hjælpe dig med, hvad du selv kan gøre, og hvilke sundhedstilbud du kan få.

Du kan for eksempel få støtte til:

  • mere viden om din sygdom og dit helbred
  • at klare ændringer i dit liv
  • at lære om sundhed, og hvordan du kan passe på dig selv
  • at finde rundt i sundhedssystemet og tilbud til dig.


Ekstra tilbud

Hospitalsbesøg og aftaler hos din læge skal du stadig møde op til. Aktiv Patientstøtte er et ekstra tilbud til dig – udover din behandling og dine kontrolbesøg.Hvorfor er jeg inviteret til Aktiv Patientstøtte?

Flere steder i landet kan du blive inviteret til Aktiv Patientstøtte, når du er på hospitalet. 

Du kan blive inviteret af en sygeplejerske fra Aktiv Patientstøtte eller på afdelingen - ud fra bestemte kriterier om sygdomme og tidligere indlæggelser.Hvordan foregår et forløb?

I et støtteforløb har du telefonsamtaler med en støttesygeplejerske i typisk 6-9 måneder. 

Tidspunktet for dine samtaler med sygeplejersken, og hvor tit I taler sammen, aftaler du med sygeplejersken. Sammen finder I ud af, hvordan sygeplejersken kan støtte dig bedst.En ny type indsats i sundhedsvæsenet

Målet med Aktiv Patientstøtte er at øge patienternes livskvalitet, mestringsevne og at mindske patienternes behov for at blive indlagt.

Aktiv Patientstøtte er en helt ny type indsats i sundhedsvæsenet. Tre elementer udgør grundstenene i indsatsen:

  • databaserede kriterier der klarlægger, hvilke patienter der har gavn af et forløb

  • samtaleforløb hvor sygeplejerskerne kombinerer deres faglighed med coachende og dialogiske metoder

  • performance management hvor data bruges til at styre og udvikle indsatsen samt skabe organisatorisk læring.Baggrund for Aktiv Patientstøtte

Aktiv Patientstøtte er en national indsats med støtteenheder i alle fem regioner.

Siden 2017 har regionerne tilbudt patienter Aktiv Patientstøtte. Den danske regering igangsatte Aktiv Patientstøtte som et nationalt forskningsprojekt i stor skala. Dette skete på baggrund af svenske erfaringer fra en lignende indsats. Derfor ansatte projektet ca. 100 sygeplejersker fordelt i støtteenheder i de fem regioner. Forskere har undersøgt, hvordan Aktiv Patientstøtte virker, og vi afventer resultaterne, som vi forventer er klar efteråret 2021.

 

Du kan læse mere i regeringsstrategien: "Jo før – jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle".
Redaktør