Materialer

​På denne side kan du finde udgivelser fra Aktiv Patientstøtte. Du kan læse om gode råd, metoder og redskaber til telefoniske samtaler med patienter.

TIL SUNDHEDSPERSONALE​

INSPIRATIONSGUIDE

- til gode telefoniske samtaler i sundhedsvæsenet

Forside inspirationsguide.JPG

  For mig var det en gave at lære om betydningen af toneleje, lytning og at lave en samtalekontrakt

 Sygeplejerske fra Aktiv Patientstøtte

Dialogen og relationen mellem borger og sundhedsprofessionelle foregår i stigende grad over telefonen eller video. Det stiller særlige krav til de sundhedsprofessionelles dialogiske og kommunikative kompetencer.    

Høj faglighed i støttende og hjælpende telefoniske samtaler med borgere er en spidskompetence hos støttesygeplejerskerne fra Aktiv Patientstøtte. De har gennemgået et intensivt kompetenceudviklingsprogram og er trænede i veldokumenterede redskaber og metoder fra forskning om kommunikation, motivation, adfærd, relationsarbejde og coachingpsykologi.

I denne inspirationsguide deler støttesygeplejerskerne deres bedste råd og konkrete formuleringer fra forskellige typer af samtaler med borgere. Guiden er sat op med 10 fokusområder og er praktisk anvendelig - enten som samlet værk eller som opslagsværk, når borgeren er i telefonen.


Siden 2017 har støttesygeplejerskerne haft næsten 16.000 samtaleforløb med borgere. Dermed ligger tusindvis af timers praktisk erfaring til baggrund for inspirationsguiden.

Her kan du læse inspirationsguiden


Redaktør