Til fagfolk

Hvordan får du det vigtigste frem i din samtale med patienten? Og hvordan sikrer du, at I har forstået hinanden? Det er nogle af de spørgsmål som Aktiv Patientstøttes sygeplejersker svarer på på denne side. Her kan du læse om gode råd, metoder og redskaber til telefoniske og digitale samtaler med patienter.

  For mig var det en gave at lære om betydningen af toneleje, lytning og at lave en samtalekontrakt

 Sygeplejerske fra Aktiv Patientstøtte

Dialogen og relationen mellem borger og sundhedsprofessionelle foregår i stigende grad over telefonen eller video. Det stiller særlige krav til de sundhedsprofessionelles dialogiske og kommunikative kompetencer.    

Høj faglighed i støttende og hjælpende telefoniske samtaler med borgere er en spidskompetence hos støttesygeplejerskerne fra Aktiv Patientstøtte. De har gennemgået et intensivt kompetenceudviklingsprogram og er trænede i veldokumenterede redskaber og metoder fra forskning om kommunikation, motivation, adfærd, relationsarbejde og coachingpsykologi.

Læringsmaterialer:

INSPIRATIONSGUIDE

FILM:

INSPIRATIONSGUIDE

- til gode telefoniske samtaler i sundhedsvæsenet

Forside af inspirationskataloger til gode telefoniske samtaler i sundhedsvæsenet. Udgivet af Aktiv Patientstøtte. Billedet viser en sygeplejerske, der taler med en patient.

I denne inspirationsguide deler støttesygeplejerskerne deres bedste råd og konkrete formuleringer fra forskellige typer af samtaler med borgere. Guiden er sat op med 10 fokusområder og er praktisk anvendelig - enten som samlet værk eller som opslagsværk, når borgeren er i telefonen.

Siden 2017 har støttesygeplejerskerne haft næsten 16.000 samtaleforløb med borgere. Dermed ligger tusindvis af timers praktisk erfaring til baggrund for inspirationsguiden.

Her kan du læse inspirationsguiden

FILM

I 6 film demonstrer støttesygeplejerskerne, hvordan du kan anvende nogle af de teknikker, der er nævnt i Aktiv Patientstøttes inspirationskatalog. 

FILM: KONTRAKTEN

Vil du sikre, at din samtale med patienten holder fokus på et bestemt tema, har en rød tråd og en bestemt varighed?
Så er kontrakten et godt redskab. I denne film kan du se sygeplejerske  demonstrere, hvordan du kan anvende kontrakten i din samtale med patienten.

Du kan især se, hvordan du kan anvende tre centrale greb til at lave en god kontrakt ved at afklare:
• Hvor lang tid har vi til samtalen?
• Hvilket udbytte skal vi have ud af samtalen?
• Hvilken rolle skal jeg som sygeplejerske have?

(varighed på 2:52 minutter)

FILM: TIMEOUT

Når du benytter timeout i dine patientsamtaler, kan du sikre den røde tråd i dialogen ved at fokusere på det ønskede udbytte af samtalen.

I filmen kan du se sygeplejerske Pia demonstrere en timeout.

Du kan se, hvordan du kan lave en time-out, hvor du og patienten:
• evaluerer, om I taler om det vigtigste
• sikrer, at tiden bliver brugt bedst muligt
• prioriterer i samtalens indhold, hvis der er mange temaer i spil

(varighed 4:05 minutter)

FILM: ANERKENDELSE OG RELATION

Opskriften på at skabe en relation er kompleks. På trods af det er en god relation et af de vigtigste elementer i en værdiskabende samtale. Når du anerkender patienten og viser, at du ser, hører og forstår patienten, er du godt på vej.
I filmen kan du se sygeplejerske Morten demonstrere en anerkendelse patientsamtale. Det gør han især ved:
• Lyttelyde og nik
• Spejling af patientens oplevelse
• Gentagelse af nøgleord eller nøglesætninger.

(varighed 3:40 minutter)

FILM: LØFT

Teknikken LØFT sætter fokus på patientens ressourcer, gode erfaringer og løsninger - frem for begrænsninger. På den møde kan du støtte og skabe motivation og handlekraft hos patienten.

I denne film demonstrer sygeplejerske Mia, hvordan du kan anvende teknikken LØFT ved hjælp af hjælp af undtagelsesspørgsmål, mestringsspørgsmål og skalaspørgsmål.

(Varighed 6:32 minutter)

FILM: DELING AF VIDEN OG RÅD

Hvorfor gør patienten ikke, som jeg siger? Hvis du gerne vil dele din viden og dine erfaringer med patienten, må du kombinere din faglige viden med en coachende tilgang. Udover din viden og råd, er det nemlig vigtigt, at du sørger for, at patienten tager ejerskab, tilpasser dine råd og viden til sin kontekst og ikke føler sig talt ned til.

I denne film viser sygeplejersken Herdis tre greb, du kan anvende, når du vil dele din viden og give råd:
1. Spørg om lov, før du deler din viden
2. Undersøg patientens eksisterende viden, så patientens egne erfaringer bringes i spil
3. Følg dine råd og input op med et spørgsmål om, hvordan det giver mening for patienten.

(Varighed 4:05 minutter)

FILM: AFSLUTNING PÅ SAMTALEN

Det er i samtalens afslutning, at du sikrer, at du og patienten har et fælles billede af, hvad I har sagt, jeres aftaler, om noget udestår – og hvad der skal ske efter samtalen.

I denne video kan du sygeplejerske Morten demonstrere teknikker til, hvordan du sikrer den gode afslutning. 

(Varighed 2:50 minutter)


FILM: FOR REGION HOVEDSTADEN

Denne film er produceret specielt til samarbejdet mellem Region Hovedstaden og regionens hospitaler

I denne film kan du se mere om indsatsen i Aktiv Patientstøtte, og hvordan Aktiv Patientstøtte i Region Hovedstaden samarbejder med hospitalsafdelinger og ambulatorier.

 

Du kan få viden om, hvilke patienter der kan have gavn af indsatsen, og hvad støttesygeplejersken hjælper patienten med gennem et forløb. I filmen bliver du også præsenteret for de foreløbige forskningsresultater, der blandt andet konkluderer, at Aktiv Patientstøtte forbedrer patienters livskvalitet og mestringsevne.

(Varighed 6:24 minutter)


Redaktør