Forskning

Bag Aktiv Patientstøtte er der et stort forskningssetup. Her kan du læse mere om forskningen i Aktiv Patientstøtte.

 

Hvorfor forskes der i Aktiv Patientstøtte?

Erfaringer fra Sverige og Region Sjælland viser, at Aktiv Patientstøtte kan hjælpe patienter med bedre at overskue deres sygdom. De oplever at få en gladere og bedre hverdag uden at blive indlagt så tit som før. 

Der forskes i Aktiv Patientstøtte for at finde ud af om Aktiv Patientstøtte virker. Det vil sige, om Aktiv Patientstøtte giver patienterne en større livskvalitet, bedre evne til at navigere i livet med sygdom og det økonomiske perspektiv for sundhedsvæsenet. Der forskes også i, hvordan Aktiv Patientstøtte virker.

 

Hvordan undersøges om Aktiv Patientstøtte virker?

For at finde ud af, om Aktiv Patientstøtte virker er der igangsat forskning på fire forskellige områder:

Effekt: I denne del af forskningen undersøges, om Aktiv Patientstøtte virker. 4.400 patienter inddeles i to grupper med 2.200 patienter i hver. Den ene gruppe modtager Aktiv Patientstøtte, og den anden gruppe modtager ikke modtager Aktiv Patientstøtte. Opdelingen foregår automatisk ved patienternes første samtale med sygeplejersken. Forskerne undersøger her, om patienter der modtager Aktiv Patientstøtte oplever mere livskvalitet, og om de bliver indlagt mindre.

Økonomi:  Dette studie undersøger det økonomiske perspektiv i Aktiv Patientstøtte.

Patientperspektiv: Formålet med patientperspektivet er at undersøge, hvilke erfaringer patienterne har gjort med Aktiv Patientstøtte, og hvordan patienterne har oplevet det målrettede sundhedsfaglige tilbud om støtte og hjælp til at mestre deres aktuelle situation.

Organisation: i dette studie undersøges organiseringen omkring Aktiv Patientstøtte.

 

 

Redaktør