Hvad er Aktiv Patientstøtte?

Aktiv Patientstøtte er et stort nationalt projekt, der undersøger om telefonstøtte fra specialuddannede sygeplejersker kan hjælpe patienter med kroniske sygdomme. 

Tilbud om telefonisk støtte fra en sygeplejerske

Patienter, der modtager Aktiv Patientstøtte, bliver ringet op af en specialuddannet sygeplejerske. Sygeplejersken hjælper patienten med at sortere i det der er svært i livet med sygdom. Sygeplejersken støtter også med viden om sygdom, sundhedstilbud, og hvad patienten selv kan gøre for at få en højere livskvalitet.

Støtten varer typisk ca. 6 til 9 måneder, og tager udgangspunkt i den enkelte patients behov og ønsker.

Tilbuddet er ikke en klinisk indsats. Indsatsen skal ses som et supplement til den indsats og behandling, som borgeren allerede modtager på hospital, kommune og almen praksis.

Du kan læse mere om, hvordan patienterne oplever den telefoniske støtte under Patientoplevelser.

I boksen til højre på denne siden, kan du se en film, hvor en patient og sygeplejerske fortælle om deres oplevelser med Aktiv Patientstøtte (Klik nederst i højre hjørne, når du afspiller for at se filmen i stor størrelse).


Baggrund for Aktiv Patientstøtte

Projekter i Sverige viser, at telefonstøtte kan hjælpe patienter med at få  en bedre livskvalitet og en bedre hverdag, hvor de ikke bliver indlagt så tit som før.

Den danske regering ønsker derfor at undersøge, hvordan Aktiv Patientstøtte kan hjælpe patienter med kroniske sygdomme. Fra 2017 til udgangen af 2020 tilbydes patienter Aktiv Patientstøtte, hvor forskere samtidigt undersøger forskellige perspektiver af projektet. Du kan læse mere om forskningen i Aktiv Patientstøtte her.

Du kan læse  om Aktiv Patientstøtte i regeringsstrategien "Jo før – jo bedre".


Hvem får tilbudt Aktiv Patientstøtte?

En patient bliver inviteret til Aktiv Patientstøtte ud fra en statistisk beregning på baggrund af patientens tidligere kontakter med sundhedsvæsenet og diagnose(r). Invitationen sendes derefter til patientens e-Boks. Man kan derfor ikke blive henvist til Aktiv Patientstøtte.


Organisering

I alle fem regioner er der ansat en projektleder og en ledende sygeplejerske.

Programledelsen og det nationale programsekretariat er i Region Hovedstaden. Forskningsleder og forskningssekretariat er placeret i Region Midtjylland og forskningsprojekterne er fordelt i regionerne.

De cirka 90 sygeplejersker i Aktiv Patientstøtte her fordelt i regionerne, hvor de store regioner har flest sygeplejersker. Sygeplejerskerne har fået en special uddannelse i at stille spørgsmål og coache patienter. Sygeplejerskerne sparrer indbyrdes og modtager supervision.

 

Redaktør