Hvad er Aktiv Patientstøtte?

Aktiv Patientstøtte er et stort nationalt projekt, der undersøger om telefonstøtte fra specialuddannede sygeplejersker kan hjælpe patienter med kroniske sygdomme. 

Tilbud om telefonisk støtte af en sygeplejerske

Patienter, der modtager Aktiv Patientstøtte, bliver ringet op af en specialuddannet sygeplejerske. Sygeplejersken hjælper patienten med at sortere i det der er svært i livet med sygdom. Sygeplejersken støtter blandt andet også patienten med viden om sygdom, sundhedstilbud og hvad patienten selv kan gøre for at få en højere livskvalitet.

Støtten varer typisk ca. 6 til 9 måneder, og tager udgangspunkt i den enkeltes behov, aktive deltagelse og ønsker.

Tilbuddet er ikke en klinisk indsats. Sygeplejersken udfører ikke behandling. Indsatsen skal ses som et supplement til den indsats og behandling, som borgeren allerede modtager på hospital, kommune og almen praksis.

Du kan læse mere om den telefoniske støtte under fanen "Patientoplevelser".


Baggrund for Aktiv Patientstøtte

Projekter i Sverige viser, at telefonstøtte kan hjælpe patienter med at få  en bedre livskvalitet og en bedre hverdag, hvor de ikke bliver indlagt så tit som før.

Den danske regering ønsker derfor at undersøge, hvordan Aktiv Patientstøtte kan hjælpe patienter med kroniske sygdomme. Fra 2017 til udgangen af 2020 tilbydes patienter Aktiv Patientstøtte, hvor forskere samtidigt undersøger forskellige perspektiver af projektet. Du kan læse mere om forskningen i Aktiv Patientstøtte her.

Du kan læse  om Aktiv Patientstøtte i regeringsstrategien "Jo før – jo bedre".

Vil du vide mere om Aktiv Patientstøtte, kan du høre en patient og sygeplejerske fortælle om deres erfaringer i en film, du finder i boksen til højre her på siden. Klik på ikonet i nederste højre hjørne af boksen for at se filmen i fuld skærm.


Hvem får tilbudt Aktiv Patientstøtte?

Patienter bliver valgt via en statistisk model på baggrund af patienternes kontakter med sundhedsvæsenet og deres diagnoser. Invitationer sendes derefter til patienternes e-Boks. Man kan derfor ikke blive henvist til Aktiv Patientstøtte.


Organisering

I alle fem regioner er der ansat en projektleder, og fire regioner har også en ledende sygeplejerske.

Programledelsen og det nationale programsekretariat er i Region Hovedstaden. Forskningsleder og forskningssekretariat er placeret i Region Midtjylland og forskningsprojekterne er fordelt i regionerne.

De cirka 100 sygeplejersker i Aktiv Patientstøtte her fordelt i regionerne, hvor de store regioner har flest sygeplejersker. Sygeplejerskerne har fået en special uddannelse i at stille spørgsmål og coache patienter. Sygeplejerskerne sparrer indbyrdes og modtager supervision.

 

Redaktør