Hvad er Aktiv Patientstøtte?

Aktiv Patientstøtte er et stort nationalt forskningsprojekt, der undersøger om telefonstøtte fra specialuddannede sygeplejersker kan hjælpe patienter med kroniske sygdomme. 

Baggrund for Aktiv Patientstøtte

Projekter i Sverige og Region Sjælland viser, at telefonstøtte kan hjælpe patienter med at få  en bedre livskvalitet og en bedre hverdag, hvor de ikke bliver indlagt så tit som før.

Den danske regering ønsker derfor - i et stort forskningssetup - at undersøge, hvordan Aktiv Patientstøtte kan hjælpe patienter med kroniske sygdomme. Fra 2017-2019 tilbydes 15.000 patienter Aktiv Patientstøtte som en del af forskningsprojektet. 

Du kan læse mere om dette i regeringsstrategien "Jo før – jo bedre".

Du kan få mere at vide om Aktiv Patientstøtte ved at se den film, du finder i boksen til højre her på siden. Klik på ikonet i nederste højre hjørne af boksen for at se filmen i fuld skærm.


Hvem får tilbudt Aktiv Patientstøtte?

Patienter udvælges via en statistisk model på baggrund af patienternes kontakter med sundhedsvæsenet og deres diagnoser. Invitationer sendes derefter til patienternes e-boks. Man kan derfor ikke blive henvist til Aktiv Patientstøtte.

 

Tilbud om telefonisk støtte af en sygeplejerske

Patienter, der modtager Aktiv Patientstøtte, bliver ringet op af en specialuddannet sygeplejerske. Sygeplejersken støtter og coacher patienten med det formål at styrke patientens livskvalitet og sygdomsindsigt samt evne til at navigere i sundhedssystemet.

Støtten varer typisk ca. 6 til 9 måneder, og tager udgangspunkt i den enkeltes behov, aktive deltagelse og ønsker.

Tilbuddet er ikke en klinisk indsats, hvilket betyder, at sygeplejersken ikke udfører eller afprøver nogen former for behandling af patienten. Indsatsen skal ses som et supplement til den indsats og behandling, som borgeren allerede modtager på hospital, kommune og almen praksis.

Du kan læse mere om den telefoniske støtte under fanen "til patienter".

 

Patientstøttesygeplejerskerne

Sygeplejerskerne i Aktiv Patientstøtte har fået en special uddannelse i at stille spørgsmål og coache patienter. Sygeplejerskerne sparrer indbyrdes og modtager supervision.

 

Aktiv Patientstøtte - et forskningsprojekt som undersøger effekten

Bag Aktiv Patientstøtte er et stort forskningssetup. Forskere undersøger de patientoplevede, de organisatoriske og økonomiske perspektiver ved projektet. Derudover vil 4.400 af de 15.000 patienter indgå i en lodtrækning med 2.200 patienter i hver gruppe. Denne randomisering opstarter d. 9. april 2018. Randomiseringen undersøger, om projektet kan gøre en forskel på patienternes livskvalitet og give færre indlæggelser.

Du kan læse mere om forskning under fanen "Forskning". 

 

Redaktør