Hvad er Aktiv Patientstøtte?

Aktiv Patientstøtte er et stort nationalt projekt, der undersøger om telefonstøtte fra specialuddannede sygeplejersker kan hjælpe patienter med kroniske sygdomme.

En ny type indsats i sundhedsvæsenet

Målet med Aktiv Patientstøtte er at øge patienternes livskvalitet, mestringsevne og at mindske patienternes behov for at blive indlagt.

Aktiv Patientstøtte er en helt ny type indsats i sundhedsvæsenet. Tre elementer udgør grundstenene i indsatsen:

  • databaserede kriterier der klarlægger, hvilke patienter der har gavn af et forløb

  • samtaleforløb hvor sygeplejerskerne kombinerer deres faglighed med coachende og dialogiske metoder
  • performance management hvor data bruges til at styre og udvikle indsatsen samt skabe organisatorisk læring


Baggrund for Aktiv Patientstøtte

Projekter i Sverige viser, at telefonstøtte kan hjælpe patienter med at få  en bedre livskvalitet og en bedre hverdag, hvor de ikke bliver indlagt så tit som før.

Den danske regering ønsker derfor at undersøge, hvordan Aktiv Patientstøtte kan hjælpe patienter med kroniske sygdomme. Fra 2017 til udgangen af 2020 tilbydes patienter Aktiv Patientstøtte, hvor forskere samtidigt undersøger forskellige perspektiver af projektet. Du kan læse mere om forskningen i Aktiv Patientstøtte her.

Du kan læse  om Aktiv Patientstøtte i regeringsstrategien "Jo før – jo bedre".


Organisering

Aktiv Patientstøtte er et nationalt projekt, der er udviklet og tilpasset i et samarbejde på tværs af regionerne. Hver region har en projektleder og en ledende sygeplejerske, der sikrer en koordination på tværs af landet .

Programledelsen og det nationale programsekretariat er i Region Hovedstaden. Forskningsleder og forskningssekretariat er placeret i Region Midtjylland og forskningsprojekterne er fordelt i regionerne.

De cirka 90 sygeplejersker i Aktiv Patientstøtte her fordelt i regionerne, hvor de store regioner har flest sygeplejersker. Sygeplejerskerne har fået en special uddannelse i at stille spørgsmål og coache patienter. Sygeplejerskerne sparrer indbyrdes og modtager supervision.

 

Redaktør