Om programmet

Om programmet og dets organisering

Aktiv Patientstøtte i regionerne bygger på en fælles tilgang, hvor inddragelse af borgeren og etablering af partnerskab mellem borgere, pårørende og professionelle i sundhedssektoren er afgørende for at få et så godt liv som muligt med sygdom. Aktiv Patientstøtte tager også afsæt i en tro på, at hvis sundhed skal være for alle, skal der særlige indsatser til for nogen, og der skal tænkes på tværs og helhedsorienteret.

Aktiv Patientstøtte udspringer af Sundhedsministeriets strategi ”Jo før – jo bedre” (2015-2018), hvor det er et af initiativerne målrettet borgere med kroniske sygdomme. Indsatsen tager udgangspunkt i svenske erfaringer og et pilotprojekt i Region Sjælland, som peger på, at telefonisk vejledning og coaching kan bidrage til større livskvalitet og færre indlæggelser hos brugerne.

Med det afsæt har alle regioner etableret patientstøtteenheder forskellige steder i landet. Her vil der i løbet af 2017 og 2018 blive ansat ca. 100 sygeplejersker, 10-35 pr. region, som skal udføre telefonstøtte. Her kan du læse mere om, hvad Aktiv Patientstøtte.

De regionale enheder og sygeplejerskerne er del af et fælles program og set-up, som løber fra medio 2017 til udgangen af 2019. Inden for den periode er det målet, at ca. 15.000 borgere i alt har deltaget i programmet.

Redaktør