Fraktionering

I afsnittet for blodfraktionering fremstilles blodkomponenter fra det donorblod, der er tappet indenfor det seneste døgn.

Hver fuldblodsdonation centrifugeres og giver tre blodkomponenter 

  1. Røde blodlegemer
  2. Plasma 
  3. Blodplader

Til specielle patientkategorier kan blodkomponenterne yderligere forarbejdes til specialprodukter.

Blodkomponenterne anvendes først til patientbehandling, når der er udført en blodtype og undersøgt for smittemarkører.

Følg blodets gang i Blodbanken

En del af plasmaet anvendes til videre fremstilling af blodderivater så som produktion af Immunglobulin til danske patienter. Det gælder også det plasma, der er tappet ved hjælp af plasmaferese.​

Faglig ansvarlig for blodkom​ponenter

Lene Holm Harritshøj​
Overlæge, PhDDaglig l​e​der

Connie Nielsen
Afdelingsbioanalytiker
Redaktør