Serologilaboratorie

Serologilaboratoriet udfører analyser indenfor blodtypeserologi og blodgenetik.

Laboratoriet for blodtyper, blodtypeantistoffer og blodtypegener på Rigshospitalet bestemmer blodtyper, antistoffer mod blodtyper, foretager genetisk bestemmelse af blodtyper blandt andet hos fostre, og udreder årsager til destruktion af blodets celler. Laboratoriet har en nøglerolle ved al transfusions- og transplantationsbehandling. 

Faglig ansvarlig

Morten Dziegel
Over
læge, ph.d. ​Daglig leder

Mona Skov Nielsen
Afdelingsbioanalytiker​​


​​​

Redaktør