​​

Biobankenheden

Biobankenheden driver en række forskningsbiobanker og er et tilbud til Region Hovedstadens forskere om en standardiseret adgang til biologiske prøver til forskning i sygdomsårsager.
Indsamling af biobankprøver er etableret som en central facilitet i Blodbankens Biobankenhed på Rigshospitalet for at effektivisere og standardisere indsamling, bearbejdning og opbevaring af blodprøver til forskning.

Biobankenheden indsamler og administrerer mange forskellige forskningsbiobanker.
Blandt disse findes: 
 • Region Hovedstadens Biobank, hvis formål er at facilitere forskning i genetiske årsager til sygdom, og årsager til at nogle mennesker har større risiko for at udvikle sygdomme end andre har. Region Hovedstadens biobank er således fortrinsvis en biobank til genetisk forskning.
  Læs mere om Region Hovedstadens Biobank
 • PERSIMUNE, som er en forskningsplatform for forskning i immunforsvaret og sygdomsforhold omkring risiko for udvikling af infektioner.
  Læs mere om PERSIMUNE
 • Regionernes Bio- og GenomBank, som er en national infrastruktur der rummer en række biobanker som f.eks.:
  • Det Danske Bloddonorstudie, der er en national forskningsressource til forskning i folkesundhed, sygdomsårsager, diagnostik og behandling. Formålet er at bidrage til forskning der kan gavne både bloddonorer og danske patienter i bekæmpelsen af sygdomme.
   Læs mere om Det Danske Bloddonorstudie
  • Dansk Cancerbiobank, som anvendes til forskning indenfor kræftsygdomme, primært med det formål at forbedre diagnostik og behandling.
   Læs mere om Dansk Cancerbiobank
  • Dansk Reumabiobank, som anvendes til forskning i inflammatoriske gigtsygdomme. Formålet med biobanken er at fremme tidlig diagnostik og individuel patient-behandling.
   Læs mere om Dansk Reumabiobank
 • Herudover administreres også en række mindre biobanker, som er knyttet til specifikke forskningsprojekter.

F​agligt ansvarlige​

Sisse Rye Ostrowski
Forskningsleder, professor, overlæge, ph.d., dr.med.
Erik Sørensen
Biobankieder, ph.d.

Betina Poulsen
Overbioanalytiker​​​
Redaktør