​Foto: ​Tomas B​ertelsen

Kvalitetskontrollaboratoriet

Kvalitetskontrollaboratoriet udfører kvalitetskontrol af blodkomponenter for hele Region Hovedstaden. Formålet er at sikre højest mulig kvalitet af blodkomponenterne, der anvendes til blodtransfusion og til medicin-fremstilling, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende myndighedskrav.  

Endvidere foretager laboratoriet afprøvning og validering af nye utensilier og metoder til optimal produktion, opbevaring og transport af blodkomponenter og deltager derudover i en lang række forskningsprojekter.   


​Faglig ansvarlig

Sisse Rye Ostrowski
Overlæge

​Daglig leder

Jose Salado
Afdelingsbioanalytiker​

Redaktør