Sektion for stamceller og celleterapi

​I Sektion for Stamceller og Celleterapi udføres undersøgelser på raske stamcelledonorer samt høst af stamceller og andre celler fra såvel donorer som patienter. I laboratoriet udføres en række analyser og procedurer forbundet med stamcelletransplantation og anden celleterapi.​

Området understøtter overordnet set funktionerne:

  1. Transplantation med hæmatopoietiske (bloddannende) stamceller, også kaldet knoglemarvstransplantation, såvel autologt (fra patienten selv) som allogent (fra rask donor).
  2. Klinisk afprøvning af celleterapi til nye behandlingsformer under regulerede GMP forhold.

Til de hæmatopoeitiske transplantationer, står vi for helbredsundersøgelser på stamcelledonorer, høst af celler fra blod via aferese og navlesnorsblod og nedfrysning/optøning/indgift af produkter. Endvidere udføres graft engineering i form af erytrocytdepletion, CD34 oprensning samt depletion af T-celler. 

I tæt samarbejde med relevante kliniske afdelinger gennemføres kliniske projekter med opformering af celler, specielt mesenchymale stamceller.​

Faglig ansvarlig

Anne Fisher Nielsen​​
Overlæge


Daglig leder

Tina Bjørg Jensen​
Afdelingsbioanalytiker


Redaktør