Sektion for stamceller og celleterapi

​I Sektion for Stamceller og Celleterapi udføres undersøgelser på raske stamcelledonorer samt høst af stamceller og andre celler fra såvel donorer som patienter. I laboratoriet udføres en række analyser og procedurer forbundet med stamcelletransplantation og anden celleterapi.​

Området understøtter overordnet set funktionerne:


  1. Transplantation med hæmatopoietiske (bloddannende) stamceller, også kaldet knoglemarvstransplantation, såvel autologt (fra patienten selv) som allogent (fra rask donor).
  2. Klinisk afprøvning af celleterapi til nye behandlingsformer under regulerede GMP forhold, herunder behandling med genmodificerede CAR T-celler.

Til de hæmatopoeitiske transplantationer, står vi for helbredsundersøgelser på stamcelledonorer, høst af celler fra blod via aferese og navlesnorsblod og nedfrysning/optøning/indgift af produkter. Endvidere udføres graft engineering i form af CD34 oprensning samt depletering af T-celler. 

I tæt samarbejde med relevante kliniske afdelinger gennemføres behandlinger og kliniske projekter indenfor avanceret celleterapi.

Faglig ansvarlig

Pernille Andersen​​
Overlæge
Mail: lisbeth.pernille.andersen@regionh.dk
Telefon: 3445 8892

Daglig leder

Tina Bjørg Jensen​
Afdelingsbioanalytiker
Mail: tina.bjoerg.jensen@regionh.dk 
Telefon: 3545 7580

Redaktør