Transplantationsimmunologi

Afdelingen udfører klinisk immunologiske analyser og rådgivning inden for transplantationsimmunologi

Vævstypelaboratorie 7631 udfører klinisk immunologiske analyser for hospitaler og praksis samt vejleder de kliniske afdelinger med hensyn til at vælge den rette behandling.

Området for Transplantationsimmunologi varetager følgende funktioner:

Laboratorieanalyser og rådgivnin​g ved følgende kliniske problemstillinger:

  • Transplantation med nyre, hjerte, lunge og bugspytkirtel
  • Knoglemarvstransplantation/hæmatopoietisk stamcelletransplantation
  • Specifik vævstypediagnostik som led i sygdomsudredning: Morbus Becterew, Cøliaki, Narkolepsi, Abacavir hypersensitivitet m.fl. 
  • Undersøgelser af blodplade-typer og blodplade-antistoffer (trombocytopeni udredning)
  • Alle vævstypebestemmelser og antistofundersøgelser i forbindelse med transplantation og sygdomsudredning er akkrediteret ved European Federation for Immunogenetics. 
  • Vævstypedia​gnostisk familieudredning og ubeslægtet donorsøgning ved knoglemarvstransplantation/ hæmatopoeitisk stamcelletransplantation

Familieoplysningsskema mhp vævstypebestemmelse til allogen transplantation 1. HLA (Word-dokument)

Følgebrev/standard brev til familieoplysningsskema (Word-dokument)


Forsk​ning

Områdets forskning er centreret om ovenstående funktioner og inflammationsepidemiologi. ​

Om​rådeledelse

Helle Bruunsgaard

Overlæge​Connie Larsen
Afdelingsbioanalytiker


Redaktør