Virologisk sektion

Virologisk sektion, som varetager virusscreening af Region Hovedstadens bloddonationer, er regionens største virologiske testcenter for vævsdonorer og for patientdiagnostik af HIV, HBV og HCV.

Alle bloddonationer virusscreenes obligatorisk inden de må frigives til brug for: 
 • HIV 1+2 (HIV Ag/Ab)
 • Hepatitis B virus s-antigen(HBsAg) samt 
 • Hepatitis C virus antistoffer (anti-HCV)
 • Nucleinsyretest (NAT) for HIV-1, HIV-2, hepatitis B og hepatitis C.
 • Desuden undersøges førstegangsdonorer for hepatitis B virus c-antistof (anti-HBc).
Vævsdonorer screenes obligatorisk (iht. Vævsloven) for:
 • HIV 1+2 (HIV Ag/Ab)
 • Hepatitis B virus s-antigen (HBsAg) 
 • Hepatitis B virus c-antistof (anti-HBc) 
 • Hepatitis C virus antistoffer (anti-HCV)
 • Nucleinsyretest (NAT) for HIV-1, HIV-2, hepatitis B og hepatitis C
 • Syfilis TP antistoffer (anti-Treponema Pallidum)
 • HTLV I+II antistoffer (anti-HTLV I+II)
 • Patienter i fertilitetsbehandling screenes (ligeledes obligatorisk iht. Vævsloven) for
  • HIV, hepatitis B og C og evt. syfilis
Patientdiagnostik udføres i virologisk sektion for:
 (se ”Laboratorieportalen” for den fulde analyseliste)
 • HIV 1+2 (HIV Ag/Ab)
 • Hepatitis A, B, og C
 • Syfilis
 • HTLV I+II
 • CMV mfl.
 • Alle gravide i 1. trimester tilbydes screen for 
  • HIV COMBO (HIV 1+2), hepatitis B og syfilis
Ved reaktive screen undersøgelser for HIV, hepatitis B og C samt syfilis, udfører vi udvidede bekræftende analyser, og fortolker resultaterne i svar til den rekvirerende læge. 

Faglig​ ansvarlig

Lene Holm Harritshøj
Ledende overlæge , ph.d.​
Daglig leder

Lisbet Pantmann Forland​

Afdelingsbioanalytiker
Redaktør