​​​​​

Fakta om Afdeling for Klinisk Immunologi

Afdelingen udvælger og tapper donorer, fremstiller blodkomponenter samt vævs- og cellekomponenter (herunder stamceller) og foretager forligeligheds-undersøgelser og smittemarkørundersøgelser. Afdelingen diagnosticerer og monitorerer sygdomme i immunsystemet (herunder immundefekter, auto-immune sygdomme og maligne sygdomme). ​