Kvalitetsstyring

Klinisk Immunologisk Afdeling følger gældende lovgivning og myndighedskrav for fremstilling af blod, celle og vævs-komponenter og for analyse.

Til dokumentation af afdelingens kvalitet anvender Klinisk Immunologisk Afdeling et kvalitetssystem, der opfylder myndighedskravene, samt de krav, der følger med Vævstypelaboratoriets EFI-akkreditering. Hertil kommer de GMP- forordninger vedr. komponentfremstilling, plasmanedfrysning, opbevaring og transport, som kræves iht. aftalen med plasmaaftageren. 

Systemet er bygget op med en indledende beskrivelse af afdelingen og kvalitetssystemet. Efterfølgende er der på både det ledelsesmæssige og det tekniske område beskrevet strategier, principper og operationelle vejledninger.

Redaktør