Om os

Klinisk Immunologisk afdeling består af Region Hovedstadens blodbank med transfusionsmedicin, celle-vævsbank med transplantationsmedicin samt Vævstypelaboratoriet, der foretager vævstypebestemmelser og immunologisk diagnostik. 

Afdelingen er en af Nordeuropas største med en produktion af 150.000 blod-, celle- og vævskomponenter og ca. 1 mio. analyser til patientbehandlingen. Herudover tappes plasma til fremstilling af medicin til danske patienter. Med hovedsæde på Rigshospitalet og med spidskompetencer indenfor alle klinisk immunologiske områder deltager afdelingen i nye behandlinger herunder stamcellebehandlinger og behandling af transfusionskrævende sygdomme hos fostre og børn. 

Afdelingen samarbejder i mange sammenhænge og navnlig forskningsmæssigt. De seneste år har afdelingen navnlig markeret sig stærkt indenfor transfusionsmedicin og diagnostisk immunologi. 

Blodtransfusion redder hvert år mange menneskeliv, og Region Hovedstadens blodbank har etableret meget effektive systemer, der sikrer en effektiv, sikker og fokuseret brug af donorblod i patientbehandlingen. Disse tiltag er blevet hædret med ”Den Danske Logistiskpris” i 2011 og ”Den Gyldne Skalpel” 2013.Redaktør