Herlev og Gentofte Hospital

Afdelingen er udefunktion fra Region Hovedstadens Blodbank (Afdeling for Klinisk Immunologi)

Afdeling for Klinisk Immunologi på Herlev og Gentofte Hospital udfører blodtypeserologiske undersøgelser ved transfusionsbehandling og undersøgelser i forbindelse med klinisk immunologisk diagnostik.

På Herlev Hospital udleverer vi blodkomponenter, udfører blodtypeserologiske analyser, hæmostase analyser og yder lægefaglig transfusionsmedicinsk rådgivning. Blodkomponenter på Gentofte Hospital udleveres fra Herlev Hospital via Telemedicin (TMU). Vi varetager høst, fremstilling og analyser af autologe stamcellekomponenter.

Daglig​lede​​lse

Tina Olsen
Ledende bioanalytiker


​​


Redaktør