​​

Analyser og vejledninger


Analyser (Labportalen)

Her finder du praktisk information om samtlige laboratorieanalyser og -undersøgelser tilgængelige på Rigshospitalet (eksempelvis rekvirering, prøvetagning, pakning og forsendelse).

Blodkomponenter

Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden.

Vejledninger (VIP)

​I VIP, det regionale dokumentstyringssystem i Region Hovedstaden, finder du afdelingens Vejledninger, Instrukser og Politikker.

Vejledning om blodtransfusion (retsinformation.dk)

Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved anvendelse af donorblod i patientbehandlingen. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen mellem de involverede sundhedspersoner og afdelinger og præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som sundhedspersoner skal udvise ifølge autorisationslove.